halkla ilişkiler ve tanıtım
grafik/tasarım
fotoğraf
bilgi edinme birimi
İletişim
HABER ARŞİVİ - Mayıs 2009
SON HABER
HABER ARŞİVİ
basından seçmeler
haber merkezi
Kocaeli Üniversitesi
Basın ve Halkla İlişkiler
SON HABER
HABER ARŞİVİ
basından seçmeler
Kocaeli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi'nde Teknoloji Transferi Konuşuldu
Amerika Birleşik Devletleri'nde 1980 Teknoloji Transferi Yasasının mimarı Dr. Joseph P. Allen, "Teknoloji Transferi ve Üniversite Sanayi Bağlantıları" konusundaki deneyimlerini Kocaeli Üniversitesi'nde anlattı.

Kocaeli Üniversitesi Morfololoji Binası Anadolu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof. Dr. Arif Demir, Rektör Danışmanları Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Prof. Dr. Mithat Fırat Özer, Dekanlar, Müdürler ve akademisyenler katıldı. Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu açılış konuşmasında, Kocaeli Üniversitesi'nin yaklaşık bir yıl önce teknoloji transferi için çalışma başlattığını, New York Sunny Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Güven Yalçıntaş'ın ziyaretinin ardından görevlendirilen iki öğretim üyesinin çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Teknoloji transferi Kocaeli Üniversitesi'nin yalnız başına yapabileceği bir iş değil, ama bu işin başlangıcında bulunmak bizim için önemli" dedi. Kocaeli Üniversitesi'nde 700 civarında öğretim üyesinin bulunduğunu ve bu öğretim üyelerinin sürekli ders anlattığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, " Üniversitelerde bilgi var. Fakat bu bilgi ürüne dönüşemiyor" dedi.

ABD' nin 1980 Teknoloji Transferi Yasasının mimarı ve teknoloji transferi ile ilgili kanunların hazırlanmasında çalışan Dr. Joseph P. Allen ise Türkiye'ye ne yapması gerektiğini söylemek için gelmediğini sadece kendilerinin bu süreçte neler yaptıklarını, nelerle karşılaştıklarını anlatmak için geldiğini ifade etti. ABD'de teknoloji transferi yasasından önce bilginin ürüne dönüşmesi noktasında araştırmacıların ve kuruluşların karşılaştığı engellere değinen Dr. Joseph P. Allen, AİDS testini bulan araştırmacının ve kuruluşunun bunun karşılığında hiçbir ücret alamadığını belirtti. Teknoloji transferi yasasından önce 1979 yılında ABD'de araştırmaya ayrılan 66 milyar dolar karşılığında hiçbir sonuç alınamadığını ve bilginin ürüne dönüşmesi için bu yasanın yapılmasının zorunluluk olduğunu belirten Dr. Joseph P. Allen, " Türkiye'de de endüstri ve üniversite arasında işbirliğine ihtiyaç var. Her iki tarafında cesaretlendirilmesi için hükümet bir sistem oluşturulmalı ve politikalar oluşturmalı. Üniversitelerin özgür bırakılması gerekir çünkü üniversiteler doğru zamanda doğru ürünü görebilir" dedi.

Katılımcılarında soru, öneri ve katkılarıyla konferans sona erdi.

Komsuoğlu
Allen
Potansiyel Salgın Tehdidi Sürüyor
Küreselleşen hayvan kökenli enfeksiyonlar (Zoonozlar) toplum sağlığını tehdit etmeye devam ediyor. "Potansiyel Salgın" tehdidi sürüyor. Dünyada son yıllarda görülen "Yeniçıkan" enfeksiyon hastalıklarının yüzde 75'i zoonoz özellik taşımaktadır.

Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda 29 Nisan 2009 tarihinde "Küreselleşen Enfeksiyonları Kuşatan Okyanus; Veteriner Halk Sağlığı" konulu konferans gerçekleştirildi.

Yrd. Doç.Dr. Rüştü Taştan tarafından verilen konferansta, Dünya'da ve Türkiye'de toplum sağlığını yakından ilgilendiren "eski" zoonoz hastalıklar ve son yıllarda önem kazanan küresel boyutta tehdit oluşturma özelliği taşıyan "Yeniçıkan" zoonozların ( hayvanlardan insanlara bulaşan enfeksiyon hastalıklarının ) insan yaşamını nasıl tehdit ettiği konusu ve güncel gelişmeler ele alındı. Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan "Yeniçıkan" zoonotik enfeksiyonların ortaya çıkmasının nedenleri arasında iklim değişikliğinin, ormanlık alanların hızla ağaçsızlaştırılmasının, plansız kentleşmenin, hızlı nüfus artışı ve doğal su kaynaklarının iyi yönetilmemesinin, bazı mikroorganizmalarda antibiyotiklere dirençliliğin gelişmesinin önemli etkilerinin olduğunu belirterek, bu olumsuz gelişmelerin toplum sağlığı üzerinde zararlı etkiler bıraktığını söyledi. Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan, ayrıca "Bilimsel araştırma bulgularına göre, insanlarda meydana gelen besin zehirlenmelerinin temel nedenini yüzde 90 oranında hayvansal kökenli besin maddeleri oluşturmaktadır" dedi.

Bütün dünyada son 20- 25 yıl içinde daha önceleri hiç görülmemiş veya hastalıklarına rastlanılmamış 35'den çok cinste mikroorganizmanın keşfedildiğini ve bu mikropların çok ciddi salgın hastalıklara ve milyarlarca dolarlık ekonomik kayıplara yol açtıklarının altını çizen Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan " Deli İnek Hastalığı -BSE-, Kırım -Kongo Kanamalı Ateşi -KKKA-, SARS, Kuş Gribi -H5N1-, Hantavirüs Enfeksiyonu -HPS- ve en son ortaya çıkan Domuz Gribi -SIV- gibi hastalıkların kaynaklarının evcil veya yabani hayvanlar olduğunu belirtti. 'Yeniçıkan' enfeksiyonlar olarak bilinen bu hastalıkların yüzde 75'inin 'zoonoz' özellik taşıdıklarını belirten Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan, bazılarının Dünya'da ve Türkiye'de görüldükleri bölgelerde ciddi insan ölümlerine, hayvan kayıpları ile hastalık mücadelesi nedeniyle iş ve ekonomik kayıplara yol açtıklarını, bu sonuçların ülke ekonomilerini ve turizm gelirlerini olumsuz yönde etkilediğini ifade etti.

Yeniçıkan enfeksiyonların olumsuz etkilerinin yalnız ve ancak koruyucu sağlık hizmetlerinin öne çıkarılması, güçlü ve tam donanımlı Veteriner Halk Sağlığı hizmetlerinin uygulamaya konulması, konuyla ilgili yasal ve yönetsel düzenlemelerin yapılmasıyla mümkün olacağını belirten Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan, Türkiye'de gelişmiş batı ülkeleri ile özellikle ABD'de olduğu gibi yetkili, güçlü ve etkili koruyucu toplum sağlığı hizmetlerini yerine getirecek Veteriner Halk Sağlığı örgütlenmesinin bulunmadığının altını çizdi.

Konferansının son bölümünde Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan son yıllarda dünyada oldukça fazla bireysel ve kurumsal destek toplayarak gelişme gösteren ve 25 Nisan 2009 tarihi itibariyle Türkiye'de de yeni yürürlüğe konulan yeni bir sağlık hareketinden, "Tek Dünya Tek Sağlık" ortak düşüncesinden söz etti. Başlangıçta "Tek Dünya, Tek Sağlık, Tek Hekimlik " olarak gündeme gelen bu ortak düşüncenin ABD'de geliştirildiğini kaydeden Taştan daha sonra Bu hareketin ABD'de Amerikan Veteriner Hekimler Birliği (AVMA) ve Amerikan Hekimler Birliğince (AMA ) Haziran 2007'de; Avrupa Birliği ülkelerinde, Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonunca ( FVE) 3 Ekim 2008'de kabul edildiğini ve Türkiye'de ise Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) ve Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseylerinin katılım kararı olarak 25 Nisan 2009 tarihinde yayınlamış oldukları ortak deklarasyon ile hızla büyüdüğünü, dünyada Veteriner Hekimler ile İnsan Hekimleri sağlık örgütleri arasında yaygınlaşmakta olan bu kapsamlı ortak akıl hareketinin ve bilimsel işbirliğinin insanlığın sağlığını tehdit etmekte olan "Yeniçıkan" enfeksiyon salgınları, olası biyoterörist eylemlere karşı "biyoterörizm" ile mücadelede, depremler, sel baskınları, kuraklık gibi doğal afetler ve küresel salgın hastalıklar ile mücadelede etkin bir güç birliğine dönüşme fırsatı vermesinin yaşamsal derecede çok önemli olduğunu söyledi.

Yrd.Doç.Dr. Rüştü Taştan, "İnsanlığın sürdürülebilir sağlıklı bir dünyada yaşaması için, 21. yüzyıla yaraşır çözümler uygulamaya konulmalı: Veteriner Halk Sağlığı Hizmetleri yaşama geçirilmeli ve 'Tek Dünya Tek Sağlık' ortak hareketinin öneri ve ilkeleri desteklenmelidir" diyerek konuşmasını bitirdi.

Kocaeli Üniversitesi Baharı Karşılama Etkinliği
Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın organize ettiği, KOÜ çalışanlarının baharı karşılama etkinliği, çalışanların ve öğrencilerin geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasret Çomak, Prof. Dr. Arif Demir, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Ayberk, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Nilgün Akalın, Genel Sekreter Kemal Mutlu, Genel sekreter Yardımcısı Mahmut Semerci, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç Dr. Ömer Kurtaş, Daire Başkanları ve Müdürler katıldı. Kocaeli Üniversitesi çalışanlarından oluşan, Şef İsmet Ünsal nezaretindeki Türk Halk Müziği korosu, Sivas, Erzurum, Tokat, Kilis, Rize, Ordu, Trabzon Yozgat, Kayseri ve Kırşehir yörelerine ait türküler seslendirdi. İzleyenlerin de türkülere eşlik ettiği etkinlikte, ayrıca Ufuk Aktürk nezaretindeki Halk Oyunları Ekibinin Kuzey Kafkas Halk Oyunları ile Bitlis ve Artvin Yöresi Halk Oyunları gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı. Gösterinin sonunda, , Genel Sekreter Kemal Mutlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Mahmut Semerci, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Yrd. Doç Dr. Ömer Kurtaş sponsorlara ve emeği geçenlere çiçek ve teşekkür belgesi verdi.

Çomak
2. Kale Başladı
Kocaeli Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen ve yoğun ilgi gören "Risk" konulu "2. KALE Ulusal Organizasyonu" bugün (07.05.2009) başladı.

Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde yaklaşık 1200 kişinin katımıyla gerçekleştirilen açılış törenine, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Ayberk, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alparslan Fığlalı, MÜSİAD Başkanı Zihni Yılmaz, akademisyenler, özel sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmalarını Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Savaş Ayberk, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Alparslan Fığlalı ve MÜSİAD Başkanı Zihni Yılmaz'ın yaptığı etkinlikte, Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Kasım Baynal'ın başkanlığını yaptığı ''Türkiye'de Sektörel Risk'' adlı panele geçildi. Panele Casati Boya Genel Müdürü Çetin Çıldır ve Üçge Yönetim Kurulu Başkan Vekili Okan Aras da katıldı. Daha sonra Netron Bilişim Akademisi CEO 'si Murat Bayraktar tarafından ''Bilişim Sektörü'nde Risk '' konulu seminere geçildi. Seminer sırasında çekilişlerle sürpriz hediyeler sahiplerini buldu. İlk günün son semineri ise Mercedes Benz Türk İK Direktörü Salih Ertör'ün konuğu olduğu ''Kariyer Açısından Risk '' idi.

Bu yıl da 3 gün boyunca devam edecek etkinlik eğitim ve seminerler dizisi halinde gerçekleştirilecek olan KALE' nin bu yılki konusu Risk. Kişilerin toplum içindeki özgüvenini arttırmak, bilgi ve becerilerini maksimum şekilde kullanmalarını sağlamak ve rekabet gücünü arttırmak amacının yanında bu etkinlik, Türkiye'nin her yerinden gelen mühendislik ve iktisadi idari bilimler fakültesi öğrencileri ile şirket yöneticilerini bir araya getirmeyi amaçlıyor. Kocaeli Üniversitesi öğrencilerinin yanı sıra İstanbul Teknik Üniversitesi, Marmara Üniversitesi , Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi 'nden de öğrenciler katıldı.

Başarılı bir şekilde sürdürülen organizasyon Risk Analizi Eğitiminin ardından seminerler dizisi ve Hayal Bandosu'nun kapanış konseriyle bitirilecek.

Ayberk
Fığlalı
Yılmaz
Müzisyen Sağlığı Paneli
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından organize edilen ve ilginin yoğun olduğu 'Müzisyen Sağlığı' konulu panel Anıtpark Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Panele Yahyakaptan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erbil Dursun, Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, Doç Dr. Aygül Günaltay Şahinalp, Yard. Doç. Dr. Elif Karagün, Yard. Doç. Dr. Gülşen Göksel Erdal konuşmacı olarak katıldı. Devlet Konservatuvarı öğrencisi Efecan Öztürk'ün piyano dinletisi ile başlayan panelde ilk olarak söz alan Prof. Dr. Yavuz Taşkıran, hayatın bir hareketler bütünü olduğunu, insan bedeninde bazı kasların otururken bile faaliyette olduğunu belirterek, sürekli aynı organları kullanmanın sakatlıklar doğurabileceğini söyledi. Prof. Dr. Yavuz Taşkıran ayrıca, " Spor yapmak bir insan hakkıdır. Herkes egzersiz yapabilir. En basiti günde on defa zıplayabilirsiniz. Yaş durumuna göre yürüyüş de yapılabilir" dedi.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erbil Dursun müzisyenlerde oluşması muhtemel fiziksel sorunlara değinerek, fizik tedavinin bu süreçte çok önemli olduğunu ve ülkemizde müzisyenlerin başvuru yapabilecekleri özel bir merkezin olmadığını ifade etti. Müzisyenlerde görülen fiziksel stresin, psikolojik strese dönüştüğünü belirten Prof. Dr. Erbil Dursun, bu stresin sahne öncesi ellerde soğuma ve performans düşüklüğüne yol açabileceğini söyledi.

Doç Dr. Aygül Günaltay Şahinalp ise sporcu ile müzisyenin fiziksel ve ruhsal olarak hazırlanma sürecinin benzerlik gösterdiğini ifade etti. Enstrüman kullanımında başvurulan yanlış tekniklerin vücut arızalarına veya performans düşüklüğüne sebep olabileceğini belirten Doç Dr. Aygül Günaltay Şahinalp, bu konuda müzisyenler ve müzik öğreticilerinin de bilinçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yard. Doç. Dr. Elif Karagün, sahne öncesi, sahnede ve sahne sonrası neler yapılması konusuna değinerek, "Kaygılarımızı iyi tespit etmek gerek. Sahneye çıkmadan olumsuz senaryolar üretiliyor. Bunu kendimiz de yenebiliriz. Hata yapabiliriz, önemli olan hataların en az hasarla atlatılması. Bütün olarak insan kendine bakmalı, hayatı böyle kabul etmeliyiz" dedi.

Panel Yard. Doç. Dr. Gülşen Göksel Erdal'ın müzisyenler için sportif hareketlerin önemi ve çalgı eğitimini içeren konuşmasının ardından sona erdi.

KAMUOYUNA DUYURU
Kocaeli Üniversitesi mensupları olarak Mardin'in Mazıdağı ilçesi Bilge Köyünde 6 Mayıs tarihinde 44 yurttaşımızın hayatını kaybettiği, nedenini modern aklın anlaması mümkün olmayan kıyımdan duyduğumuz sonsuz üzüntüyü ifade etmek isteriz. Ölen vatan evlatlarının ailesi ve yakınlarına ki bu insanlık suçunu işleyenler de aynı ailenin mensuplarıdır, başsağlığı diler acılarını gönülden paylaştığımızı bilmelerini isteriz.

Bilişim çağı olarak adlandırılan bu dönemde, insanlık sanatın, ahlakın, bilimin evrenselliğini tartışırken, bilimin her alanında öngörülmez yenilikler ve icatlar yapılırken, toplumlar sosyal yaşamlarını ve değerlerini önümüzdeki yüzyıl için yapılandırırken, hoşgörü kültürünün beşiği Mardin ilimizin bir köyünde tecavüz, berdel, töre, kan davası gibi çağ dışı kavramlar kullanılarak açıklanmaya çalışılan bu kıyımın gerçek ve tek sebebi CEHALETTİR.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde uzun zamandır yaşanan bu tür olaylar binlerce hayata mal olmuş, kat ve kat insanımızın da hayatlarını bir trajediye çevirmiştir. Bu tür yoz değerlerin yaşanıyor olmasından o bölgemizdeki insanları ve kültürü sorumlu tutmak eksik ve yanlış bir yaklaşımdır. Bu insanlık suçunun gerçek sorumlusu eğitim eksikliğidir. Bununla birlikte basın yayın organlarında, dizi ve sinema filmlerinde doğrudan ya da dolaylı yollarla bu tür değerlerin yüceltilmesi, silahın, şiddetin, kinin özendirilmesi, bireysel ve kitlesel silahlanmadaki artış bu cinayetlerin yadsınamaz gerçek failidir.

Uzun zamandır biliniyor olmasına rağmen Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde okullaşma oranlarının yükseltilmesi, öğretmen ihtiyaçlarının giderilmesi, kaynak araç gereç imkânlarının artırılması, programların bölge insanlarının ekonomik ve sosyal şartlarını dikkate alacak şekilde iyileştirilmesi başarılamamıştır. Özellikle okul öncesi eğitime her şeyden çok önem verilmesi gerekmektedir. Ülkemiz tüm imkân ve kaynaklarıyla bu bölgemizin eğitimine öncelik vermelidir.

Bu tür kavramların ve değerlerin hala güncelliğini koruduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgemiz ve insanlarımız, yoksulluğun ve cehaletin kıskacından kurtulamadıkça, bu değerler yaşamaya devam edecektir. Ayrıca sadece bu bölgelerimizin değil ülkemizin genelinin de tek ve öncelikli sorunu eğitimdir.

Daha nitelikli eğitim için Kocaeli Üniversitesi olarak üzerimize düşen sorumluluğun farkında olduğumuzu ve eğitim anlayışımız ve araçlarımızda köklü değişim için reform niteliğinde çalışmalar yürüttüğümüzü bildirir, Mardin'de yaşanan acı olaydan duyduğumuz üzüntüyü tekrarlar, yakınlarına ve tüm ulusumuza taziyelerimizi sunarız.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SENATOSU
Kocaeli Üniversitesi'nde Sanat Müziği
Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sanat Müziği Korosu geçtiğimiz hafta dinleyicilere keyif dolu dakikalar yaşattı. Birbirinden güzel parçaların seslendirildiği koro İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi akademik ve idari personeli ile öğrencilerinin katılımından oluşmaktadır. 5 yıldan beri çalışmalarını sürdüren ve yıl içinde üniversitelilerle bu çalışmanın sonuçlarını paylaşan koro üyeleri şef Aysel Demircan yönetiminde Kocaeli Üniversitelilere güzel bir gece daha yaşattılar. Oldukça büyük beğeni ile dinlenen konsere Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, çok sayıda öğretim üye ve elemanları, idari personel, veliler ve öğrenciler katıldı.

Yoğun bir ilginin gösterildiği konser sanat müziği sevenler için oldukça güzel bir gece olmasını sağladı. Solo ve koro halinde söylenen parçalarda müzikseverler zaman zaman parçalara eşlik ederek o keyfi yaşadılar.

"Türkiye'nin Afeti: 10. Yıl Anma" Toplantısı
Kocaeli Üniversitesi, Türk Kızılayı ve Türk Telekom'un işbirliği ile 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 10. nedeniyle 10-17 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek olan "Türkiye'nin Afeti: 10. Yıl Anma" etkinlikleri bilgilendirme toplantısı Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Bilgilendirme toplantısına Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Kızılay Genel Başkanı Tekin Küçükali, Kızılay Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Mithat Fırat Özer, Türk Telekom İl Müdürü İrfan Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, üniversitelerin sorunlara çözüm üretmekle sorumlu olduğunu ifade ederek, " Akademik ekibimiz, doktora öğrencilerine varana kadar çok çalıştı. Erzincan'dan başlayıp Kocaeli'ne kadar sürecek bir haftalık programı en küçük teferruatına kadar düşünmek zor" dedi. Kocaeli'nin depremi ana üs olarak yaşadığını ve çok etkilendiğini belirten Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, "Beyin yaşadığı kötü olayları unutmaya meyilli, bu akademik faaliyetler beyine bir uyarı verme görevi görüyor. Bu etkinlikler çerçevesinde sanat var, tiyatro var, resim var, bisiklet var, fotoğraf var. 10. yıl anma etkinlikleriyle her kesimden kişiye katkı sunulacak" dedi.

Rektör Danışmanı ve Jeofizik Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mithat Fırat Özer anma etkinlikleri programı hakkında bilgi verdi.

Etkinlik programı ve ayrıntılı bilgi için link: http://kocaeli2009.kocaeli.edu.tr/index09_tr.htm

Bilgilendirme toplantısının ardından Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara'nın da rol aldığı " Benim Güzel Pabuçlarım" isimli tiyatro oyunu sergilendi.

Komsuoğlu
Özer
Engelleri Aşmak
Engelliler Haftası dolayısıyla Kocaeli Üniversitesi'nde düzenlenen 'Engelli Ailelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri' konulu panel Serebral Palsili Çocuklar Derneği Başkanı Altan Erkekli'nin de katılımı ile gerçekleştirildi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği Başkanı Sanatçı Atlan Erkekli, panel öncesinde Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Engellilerin ve Engelli ailelerinin yoğun ilgi gösterdiği panel Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Altan Erkekli'nin de konuşmacı olarak katıldığı Panele Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demirci, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, Akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, engellilik kavramının sosyal yönü ihmal edilerek sadece tıbbi yönlerinin ön plana çıkarıldığını belirterek engellilerin evlere mahkum edilmemesi gerektiğini, onların topluma ve üretime entegrasyonunun yapılması gerektiğini vurguladı. Ülke genelinde engelli vatandaşlarımızın nüfusa oranının yüzde12 iken, bu rakamın deprem felaketi gören Kocaeli için yüzde 20'lerde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, " Bu panelin bakış açısını değiştirmesi dileğiyle, düzenleme kuruluna, destekleyenlere, ve katılımcılara teşekkür ederim" dedi.

Serebral Palsili Çocuklar Derneği Başkanı Sanatçı Altan Erkekli 'Hayat ve İnsan; Her Şey Sevgidir' konulu sunumunda, Ülkemize, toprağımıza sahip çıktığımız gibi engelli vatandaşlarımıza da sahip çıkmamız gerektiğini, bunun bir görev olduğunu vurguladı. Engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına, onların daha mutlu yaşamaları için her şeyi devletten beklememek gerektiğini belirten Altan Erkekli, " Ben bu görevi ömrüm yetene kadar devam ettireceğim, elimden gelen çabayı göstereceğim" dedi.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı, Engelliler Birimi Yönetim Kurulu Başkanı, Yahyakaptan Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Erbil Dursun, sanatçıların toplumsal farkındalık oluşturmada lokomotif görevi alması gerekliliğini vurgulayarak, Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, İzmit Rehabilitasyon Merkezi (İREM) ve Yahyakaptan Meslek Yüksekokulu olarak yaptıkları çalışmaları anlattı. Bir insanın sosyal aktivitelerde bulunamaması olarak tanımladığı engellilik kavramının çok basit düzenlemelerle ortadan kaldırabilmenin mümkün olduğunu belirten Prof. Dr. Erbil Dursun, evde, sokakta, okulda, iş ortamında, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak düzenlemelerin yapılabileceğini, bunun için de yerel yönetimlere çok büyük işler düştüğünü söyledi.

Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nigar Dursun ise "Serebral Palsi Tedavi ve Tıbbi Rehabilitasyon Uygulamaları " başlıklı sunumunda, Serebral Palsi'nin teşhis ve tedavi sürecinin hekimler tarafından yapılması gerektiğini belirterek akupunktur, yağ masajı gibi uygulamaların faydası olmayacağını söyledi. Tedavi yöntemlerini, uygulamalarını ve süreçlerini görsellerle destekleyerek anlatan Prof. Dr. Nigar Dursun, bu yöntemlerin doğru kombinasyonla, hekim kontrolünde yapılması gerektiğini ifade etti.

Gökalp
Dursun
Erkekli
Karma Fotoğraf Sergisi
Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Fotoğrafçılık ve Kameremanlık bölümü 1 ve 2. sınıf öğrencilerinin yıl içinde yaptıkları çalışmalar Nuh Çimento A.Ş. ve İlter Sanatevi'nin destekleriyle Anıtpark Yerleşkesi Sanat Galerisi'nde sergiye açıldı. Toplamda 46 fotoğrafın sergilendiği etkinlik 12-18 Mayıs 2009 tarihlerinde sanatseverlere açık olacak. Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Ayfer Kanat Aydemir koordinatörlüğünde hazırlanan serginin açılış töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasret Çomak, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kamuran Öztekin, Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu Müdürü Yard. Doç. Dr. Hıdır Akpınar, çok sayıda akademik personel ile öğrenci hazır bulundu.

Farklı zaman ve mekanlarda çekilen fotoğrafların büyük bir ilgi ile izlendiği sergide katılımcıların görüşlerini belirttikleri küçük bir defter de hazır bulunduruldu. 6 gün sürecek sergide sanatseverler, eğitimlerinde edindiklerini pratiğe yansıtan Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin çalışmalarını izleyebilecekler. Çok sayıda katılımcının bulunduğu sergi izleyenlerin, öğrencilerden ve proje koordinatörü Öğretim Görevlisi Ayfer Aydemir'den sergi hakkında bilgi alması ve kokteyl ile sona erdi.

Şeker Çocukların Öğretmenlerine Bilgi
Her yıl farklı zamanlarda diyabet hastası olan çocukların İznik'te kampa alınması, çeşitli eğitimlerden geçirilmesi ve hastalıkla ilgili bilgi sahibi olmaları için çok çeşitli çalışmalar içinde yer alan Kocaeli Üniversitesi'nin bu alandaki çalışmalarına bir yenisi daha eklendi. Oldukça büyük bir önem taşıyan ve çıkış noktası ile de diyabet hastası çocuklara büyük yarar sağlayacak çalışmada; Kocaeli'de bulunan pek çok öğretmene farklı zamanlarda eğitim verilerek konu ile ilgili farkındalık yaratılması, bilinç düzeyinin arttırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışmalarda "Benim Çocuğum Şeker Hastası Olamaz" sloganıyla hareket eden Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı öğretim üye ve elemanları İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de organizasyonu ile farklı günlerde bilgilendirme toplantıları düzenledi. Bu toplantıların birincisi bugün(12 Mayıs 2009) İzmit Halk Eğitim salonunda gerçekleştirildi. İzmit, Başiskele, Kartepe ilçelerindeki öğretmenlerin dinleyici olarak katıldığı etkinlik ildeki diğer ilçeleri de kapsayacak şekilde düzenlendi ve günlere ayrıldı. Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Hatun'un konuşmacı olarak yer aldığı toplantı büyük bir dikkat ve ilgi ile izlendi.
"Çocuklar ailelerinden çok sizi dinliyor!"
Diyabet hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Şükrü Hatun her yıl 30 tane çocuğun Tıp Fakültesi
Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve bu çalışmada bir çocuğun bile erken tanı ile hastaneye başvurmasının kendileri için başarı sayılacağını belirtti. Çocukların dünyasından kısaca örnekler vererek bahseden Prof. Dr. Hatun öğretmenlerin onlar için çok önemli olduğu fikrinden hareketle bu projeye yöneldiklerini belirtti. Prof. Dr. Hatun "Aile bilinçli olmayabilir, veya bu hastalıkla yüzleşmek istemeyebilir ama çocuklar ailelerinden çok sizi dinliyor ve bu size dair sorumluluğu daha da arttırıyor" dedi. Prof. Dr. hazırladığı sunumda diyabet hastası çocukların görüşlerine yer verdi ve onların ağzından hastalığı tekrar tanımlayarak belirtilerinin altını çizdi.
'Kabullenmemek' yaygın bir duygu durumudur
Diyabet hastalığı ile ilgili örneklerin verildiği ve belirtilerinin aktarıldığı sunumda aynı zamanda yapılması gerekenler de özetlendi. Hastalık her türlü belirtisini göstermesine rağmen ailelerin bunu kabullenip destek almak konusunda çekimser kaldıklarını belirten Prof. Dr. Hatun "kabullenmemek yayın bir duygu durumudur, aileler de tüm belirtiler kendisini gösterse de bunu dikkate almak istemiyor ve bu anlaşılır bir tutum. Bizim de bu projeyi sizinle gerçekleştirirken düşündüğümüz de tam da böylesi bir gerçekten hareketti, sizler çocukta herhangi bir şekilde diyabet hastalığına dair belirti gördüğünüzde aileleri uyarabilirsiniz" dedi. Çok su içme, iştahın açık olmasına rağmen kilo kaybı, ağız kuruluğu, sık idrara çıkma, derslerde normalden farklı bir tavır ve davranış sergileyerek dikkat bozukluğu yaşamak gibi pek çok durumda öğretmenlerin ve ailelerin bunları uyarıcı olarak almaları gereğini ifade eden Prof. Dr. Hatun hastalığın tarihsel süreç içindeki gelişmini ve tedavi yöntemlerini de anlattı.
"Acil dolabı her okulda hazır bulundurulmalı"
Tüm belirtilere rağmen tedbir almayan ve hastalığın ilerlemesine neden olunan durumlarda veya hastalık teşhisi konulup tedavi sürecinde olan hastaların olumsuz bir durumla karşılaştıklarında öğretmenlerin okulda bulunan acil dolabındaki ilaçlarla ilk müdahelede bulunabileceklerini belirtilen Prof. Dr. Hatun özellikle diyabet hastası olan okul yöneticisi ve öğretmenleri uyardı. Prof. Dr. Hatun "çocuk okuldayken bayılabilir, komaya girebilir veya hastaneye giderken bile gecikme yaşayabilir. Tüm olasılıklar düşünülerek acil dolabı her okulda hazır bulundurulmalı. Ayrıca çocuğun bunu kabullenmesi için de sınıf içinde ve okulda bunun normal bir şey gibi algılanmasını yine öğretmenler sağlamalı. Sizlere önemli görevler düşüyor" diyerek konuşmasını sürdürdü. Oldukça fazla sorunun sorulduğu ve büyük bir ilgiyle izlenen sunumdan sonra bu sunumu izleyemeyen diğer öğretmenler için çok sayıda broşür ve afişin okullara dağıtılacağının belirtildi ve dizi halinde sürecek etkinlerin ilki sona erdi.

Şeker Çocukların
Bilgi Sunusu
için tıklayın
Ekonomik Krizde Feshe Karşı Korunma
Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü ile Kocaeli Barosu işbirliğinde düzenlenen "Ekonomik Krizde Feshe Karşı Korunma" konulu sempozyum 9 Mayıs Cumartesi günü, Kocaeli Üniversitesi Morfoloji salonunda yapıldı. Oldukça zengin bir içeriği olan sempozyumda; Ekonomik Kriz ve Etkileri, Kriz Koşullarında İş Yasası Uygulama Sorunları, İş Sözleşmesinin Sona Ermesinde Karşılaştırmalı Hukukta Sosyal Seçim Ölçütü, İşletme Gereklerinden Kaynaklanan Fesih, Ekonomik Kriz Koşullarında İşçilik Alacaklarının Güvencesi ve İflasın Ertelenmesi gibi konularda sunum yapan pek çok araştırmacı ve akademisyen katılımcılara doyurucu bilgiler aktardı.
Kocaeli Barosu Çalışma Hukuku Komisyon Başkanı Semra Şıvgın ile Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır'ın açılış konuşmalarını yapması ile başlayan sempozyumda, Bilkent Üniversitesi'nden Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kocaeli Barosu'ndan Avukat Murat Özveri, Kadir Has Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Güzel ile Araştırma Görevlisi Emre Ertan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Mustafa Alp ve Kocaeli Üniversitesi'nden Yard. Doç. Dr. Onat Öztürk panelist olarak yer aldı.

"Türk Hukukuna Katkı Sağlayacak"
Sempozyumda Kocaeli Baro Başkanı Avukat Cumhur Arıkan da kısa bir konuşma yaptı ve "Sempozyumun Türk Hukukuna katkı sağlayacağına inanıyorum. Böylesi bir sempozyum bana memnuniyet duygusu veriyor" dedi. Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp ise sözlerinde "Üniversiteler toplumsal sorunları çözümlemekle yükümlüdür. Kocaeli sanayi ve üniversite kentidir. Kent krizin ortasında kalmıştır. Yaşananlarda binlerce işsiz ortaya çıkmıştır, böylesi bir ortamda bu sempozyumun faydalı olacağına inanıyorum" dedi.

"Kentler tüketici kentleri haline geldi"
Krizin farklı açılardan ele alındığı ve tarihsel açıdan da irdelendiği sempozyumda Ekonomik Kriz ve Etkileri konulu sunumunda Prof. Dr. Erinç Yeldan süreci kısaca değerlendirdikten sonra "Çok ilginç bir kriz ve bu krizde iktisat teorileri iflas etti. Oldukça kritik bir dönemde bulunuyoruz dünyada. Türkiye'de bu durumdan ayrı değil. Artık kentler tüketici kentleri haline geldi. Dış borçlar artı ve dünya bu krizden fazlaca etkilendi" dedi. Krizin sonuçlarıyla birlikte ele alındığı ve çözüm önerileri üzerine konuşulduğu sempozyumda Kocaeli Barosu Çalışma Hukuku Komisyon Başkanı Semra Şıvgın "üniversite sanayi işbirliği devam etmeli" diyerek önemli bir noktaya işaret etti. Sempozyum yapılan konuşmaların ardından tartışma bölümüyle sona erdi.

Gökalp
Balkır
Kandıra MYO' da Bahar Geldi
Kocaeli Üniversitesi Kandıra Meslek Yüksekokulu Bahar etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Tekstil Programı öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu defile ve Türk Sanat Müziği Konseri yoğun ilgi gördü.

Kandıra Prof. Dr. Turan Güneş Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Kandıra Kaymakamı Hamza Erkal, Kandıra Cumhuriyet Başsavcısı Şehmus Ernas, KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Sağlık Eski Bakanı Kazım Dinç, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demirci, Kandıra MYO Müdürü Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kendisi de Kandıralı olan ünlü bestekar Amir Ateş'in de bir şarkısını seslendirdiği konserde Şef Aysel Demircan yönetimindeki Kandıra MYO akademik ve idari personeli ile öğrencilerinden oluşan Türk sanat müziği korosu, rast eserlerle başladığı programını, hüzzam ve muhayyer kürdi eserlerle sürdürdü. Konser sonrasında Amir Ateş'e ve Şef Aysel Demircan'a plaket verildi. Kandıra Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Bayraktutan'ın, Kandıra ve Kandıra Meslek Yüksekokulu ilişkisine değindiği konuşmasının ardından, İşletme 2B sınıfı öğrencilerinin sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri çalışma sonucu temin edilen tekerlekli sandalyeler sahiplerine verildi.

Öğr. Gör. Arzu Azizağaoğlu ile Öğr. Gör. Tuba Etyemez denetiminde Kandıra Meslek Yüksekokulu Tekstil Programı öğrencileri tarafından hazırlanan ve 70 öğrencinin görev aldığı defile izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sıra dışılığın öne çıktığı ve "iyi" ile "kötü"nün karşıtlığının vurgulandığı defilede tasarımları da öğrencilere ait olan kıyafetleri yine öğrenciler profesyonelce sundu.

Hereke Gitar Günleri
Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen 'Hereke Gitar Günleri' Ramazan Akkuş Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

12- 13 Mayıs tarihlerinde Hereke'de gerçekleştirilen etkinliğe Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zehra Gönül Balkır, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Dekanı Prof. Dr. Reşat Başer, akademisyenler, GSF ve Devlet Konservatuvarı öğrencileri katıldı. Genel Koordinatörlüğünü Müzik Bölüm Başkanı ve Müzikoloji Anasanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Safa Yeprem ve Öğr. Gör. Birsen Özakay'ın yaptığı etkinlikte akademik ve profesyonel müzik çevrelerince yeterince tanınmayan, henüz yayınlanmamış veya seslendirilmemiş, Türk gitarist-bestecilerce yapılan özgün gitar çalışmalarının canlı performanslarını sesli-görüntülü olarak kayıt altına almak; bu eserlerin bestecilerinden hayatta olanların, icrasını müteakiben eserlerini bizzat tanıtmalarını sağlamak; genç gitaristlerin, bu özgün çalışmaları doğrudan bestecisinin ifadeleri ile tanımalarını sağlamak ve gelecekte bu eserlerin sesli - görüntülü olarak yayınlanmasıyla dünya gitar literatürüne kazandırılması amaçlanmaktadır.

1.Hereke Gitar Günleri 1.gün programında Doç. Dr. Safa Yeprem "Türkiye' de Gitar Müziği Çalışmaları" konulu b semineri, Güç Başar Gülle'nin konseri ve kendi eserleri hakkındaki sunumu, Ozan Akyatan ve TRİOBİO konseri, Tolgahan Çoğulu ve Erhan Birol'un (DUO İST), Mustafa Eren Arın'ın Visions of Necromancy - Unplugged (dünya prömiyeri) gerçekleştirildi.

2.gün programında ise, Onur Yılmaz konseri ve seslendirdiği eserler hakkında Koray Sazlı'nın sunumu, Melih Güzel konseri ve seslendirdiği eserler hakkındaki sunumu, Bekir Küçükay konseri ve seslendirdiği eserler hakkındaki sunumu, Safa Yeprem ve Gülnur Sayar konseri ile seslendirdikleri eserler hakkındaki sunumları gerçekleştirildi. Etkinlik ikinci günün ardından düzenlenen kokteyl ile son buldu.

Yedinci Uluslararası Felsefe Günleri Başladı
Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nün 2002 yılından bu yana düzenlediği Uluslararası Felsefe Günleri'nin yedincisi konferans teması "Başkaldırı" olarak başladı.

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen sempozyuma Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasret Çomak, Prof. Dr. Arif Demir, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, İletişim Fakültesi Dekanı Hülya Yengin, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Başer, Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Özbek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmaları Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney ve Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Özbek tarafından yapıldı. Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu konuşmasında Kocaeli Üniversitesi hakkında kısa bilgiler vererek, bütün dünyada üniversitelerin büyük bir değişim içinde olduğunu ve Kocaeli Üniversitesi'nin de bu değişime ayak uydurmaya çalıştığını ifade etti. Felsefenin her alanı kapsadığını, ABD'de matematik öğrencilerine Felsefe dersleri verildiğini belirterek, Dünyada hemen hemen her fakülteye kayıt oranın yüzde 4 gibi bir oranla düştüğünü, Felsefe bölümüne kayıtların yüzde 12 oranında arttığını söyledi.

Sempozyuma konu olan "Başkaldırı" kelimesinin varolan düzene , sisteme isyan olarak tanımlandığını ve olumlu bir fikir uyandırmadığını belirten Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, "Felsefe Sempozyumu'nda bilim insanları bu konuyu bütün yönleri ile tartışacaklardır. Bu etkinliğin oluşmasında çaba sarf eden ve destekleyenlere teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum" dedi.

Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Sinan Özbek ise "Başkaldırı" kelimesinin ilk bakışta ürkütücü hatta kışkırtıcı olarak algılanabileceğini belirterek, başkaldırının korkmamak olduğunu, korkunun insanı bulunduğu yere mıhladığını ifade etti. Bilimin, Felsefenin korkunun içinde olamayacağını belirten Prof. Dr. Sinan Özbek, " Bilimde, felsefede hep başkaldırı olmuştur ve olacaktır da" dedi.

Sempozyuma katkıda bulunan öğrencilere teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından Devlet Konservatuvarı Öğretim Elemanları tarafından müzik dinletisi sunuldu.

13-14-15 Mayıs tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi'nde devam edecek olan sempozyum daha önce 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 yıllarında sırasıyla "Egemenlik", "Sorumluluk", "Ayrımcılık", "Yozlaşma", "Şiddet" ve "Yurtseverlik" konuları işlendi.

Komsuoğlu
Güney
Özbek
Halk Oyunlarında Final Gecesi
Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Üniversiteler Arası Halkoyunları 2009 Türkiye Finali Kocaeli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Umuttepe Yerleşkesi Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda gerçekleştirilen final müsabakaları Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Toplam 17 üniversitenin katıldığı final müsabakalarında Türkiye'nin 7 bölgesinin halkoyunları gösterileri sunuldu. Final müsabakaları öncesinde gerçekleştirilen açılış seremonisinde tüm ekipler sahnedeki yerlerini aldılar. Açılış seremonisine Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr Hasret Çomak, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Halkoyunları Sorumlusu Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Baykal, Sağlık Kültür Spor Daire Başkanı Yrd. Doç. Ömer Kurtaş, akademisyenler ve çok sayıda izleyici katıldı.

Geleneksel ve Stilize dalda olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışma saat 16.00'da başladı. Geleneksel dalda yarışan toplam 11 üniversite arasında gerçekleştirilen müsabakalar sonucunda Diyarbakır yöresi oyunuyla 91.20 puan alan Diyarbakır Dicle Üniversitesi birinci, İzmir yöresi oyunuyla 90 puan alan İzmir Kara Harp Okulu ikinci ve Sivas yöresi oyunuyla 89.40 puan alan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi üçüncü oldu.

Geleneksel dal müsabakalarının ardından gerçekleştirilen stilize dal müsabakalarına toplam 9 üniversite katıldı. İzmir yöresi oyunuyla 93.29 puan alan İzmir Kara Harp Okulu birinci, Denizli yöresi oyunuyla 91.29 puan alan Denizli Pamukkale Üniversitesi ikinci ve Burdur yöresi oyunuyla 89,29 puan alan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi üçüncü oldu. Yarışmaya Trabzon yöresi oyunuyla katılan Kocaeli Üniversitesi ise 87.29 puanla Türkiye beşincisi oldu. Yarışma bitiminde 3 yıl üst üste Türkiye birincisi olan Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne Üstün Başarı Ödülü verildi.

Baykal
Çomak
Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı Düzenlendi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından organize edilen ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ile Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından desteklenen "2. Çocuk Sağlığı Bahar Toplantısı" Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Çocuk sağlığı ve hastalıkları konularında bir çok sunumun gerçekleştiği toplantı Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Anadolu Konferans Salonu'nda düzenlendi. Toplantıya Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof. Dr. Şükrü Hatun, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri, konuk öğretim üyeleri ve öğrencileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 1995 yılında kurulduğunu, bu kısa zamanda çok iyi yerlere geldiğini belirterek, "Çocuk servisinin 85 yatak kapasitesi var. Çocuk polikliniğimizde 2008 yılında 54412 hasta bakılmış ve 3200 üstünde yatan hastaya hizmet verildi" dedi. Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp hem Üniversite hem de Tıp Fakültesi hakkında kısa bilgiler verdi. Açılışın ardından çocuk konulu dia gösterimi gerçekleştirildi ve sunumlara geçildi.

Kocaeli Üniversitesi'nde Bahar Şenlikleri Başladı
Bu yıl 'Gençlik' temasının konu edildiği Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenlikleri, Merkez Bankası önünde toplanan üniversitelilerin Anıtpark Yerleşkesi'ne kadar yürüyüşü ile başladı.

Katılımın yoğun olduğu şenlik yürüyüşüne Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof. Dr. Hasret Çomak, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, Dekanlar, Genel Sekreter Kemal Mutlu, Daire Başkanları, Meslek Yüksekokulu Müdürleri, Akademisyenler, idari personel ve öğrenciler katıldı. Mekatronik Mühendisliği Kulübü Türk Mekatronik Takımı güneş arabası Gayret'in korteje eşlik ettiği yürüyüşte öğrenci kulüpleri de aktif olarak yer aldı. Kostümleriyle yürüyüşe katılan öğrenciler renkli görüntüler oluştururken halk oyunları sergilendi. Halkın yoğun ilgi gösterdiği yürüyüşte öğrenciler en önde taşıdıkları Türk Bayrağı ile marşlar, şarkılar söyledi ve halktan gelen uzun süreli alkışlar eşliğinde Anıtpark Yerleşkesi önüne gelindi. Şenlik yürüyüşü Anıtpark Yerleşkesi önünde gerçekleştirilen Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı söylenmesinin ardından sona erdi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bu gün başlayan şenlikler, 22 Mayıs Cuma akşamı sona erecek. Bu yıl Badem, Özlem Tekin, Kubat, Mirkelam, Nil Karaibrahimgil gibi ünlü isimlerinde sahne alacağı şenliklere katılımın yoğun olması bekleniyor. Öğrencilerden gelen istekler ile 'Gençlik' teması doğrultusunda şekillendirilen şenlik programında; konferansların yanı sıra yarışmalar, sergiler, sanatsal gösteriler, spor karşılaşmaları, atölye çalışmaları ve birçok etkinlik gerçekleştirilecek.

Şenliklerde Coşkulu İlk Gün
Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen bahar şenlikleri açılış seremonisi ve ilk gün etkinlikleri öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler alanında gerçekleştirilen bahar şenlikleri açılış seramonisine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof. Dr. Hasret Çomak, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zamburkan, İl Spor Müdürü Kenan Malkoç, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı M. Sait Karaçorlu, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Fettahoğlu, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Başer, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Prof. Dr. Yavuz Taşkıran katıldı. Saygı Duruşu ve Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü eşliğinde İstiklal Marşı söylenmesi ile başlayan törende açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu yaptı. Organizasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, şenliklerin eğlenceli geçmesini diledi.

Açılış konuşmasının ardından Kocaeli Üniversitesi Kreşi Halk Oyunları Ekibi folklor gösterisi sundu. Öğrencilerin aktivitelere yoğun ilgi gösterdiği şenliklerin ilk gün finalinde, Badem müzik grubu ve Özlem Tekin konserleri gerçekleştirildi.

Komsuoğlu
Eğitim Fakültesi'nde "Çevre Bilinci" Konusu İşlendi
Çevre bilincini geliştirmek amacıyla, Topluma Hizmet Uygulamaları Dersi kapsamında, Eğitim Fakültesi öğrencileri ile Tema Vakfı tarafından ortaklaşa organize edilen bir çalışma gerçekleştirildi.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Prof. Dr. Servettin Bilir Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Eğitim Fakültesi öğrencileri ve öğretim üyeleri, Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi, Tema Vakfı İstanbul Eğitim Sorumlusu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Temsilcileri, Kocaeli Endüstri Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İzmit Ticaret Meslek ve Anadolu Ticaret Meslek Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İstanbul Özel MEF Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri, İstanbul Notre Dame De Sion Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri katıldı. Sunumlara geçilmeden önce, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Kishali ve Tema Vakfı Kocaeli İl Temsilcisi Nermin Tol çevre bilincine yönelik birer konuşma yaptılar. Çalışma süresince gerçekleştirilen tüm etkinlikler, "İşte Gençler" adı altında sunuldu. Sunumlar bittikten sonra Umuttepe Yerleşkesi içersine meşe fidanı dikimi yapıldı.

Bahar Şenliklerinde İkinci Gün Konserleri
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenliklerinin ikinci gününde Kubat ve Karadenizli grup Marsis sahne aldı.

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi Sosyal Tesisler önünde gerçekleştiren konsere binlerce öğrenci katıldı. Vatan Şaşmaz'ın sunumunu yaptığı konserde, konser alanını dolduran öğrenciler Kubat ve Grup Marsis ile hem keyifli hem de duygusal anlar yaşadı.
Konser, öğrencilerin alkışları eşliğinde son buldu.

Mezuniyet Sonrası Hayat 'Gençlik ve İşsizlik'
Teknik Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih İnal ve Kocaeli Mimarlık Odası Başkanı Yalçın Ergen'in konuk olduğu "Gençlik ve İşsizlik" konulu konferans dün (21.05.2009) gerçekleştirildi.

Günün ilk oturumu olan konferans, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anfi 2 salonunda gerçekleşti. Konferansta işsizlik oranları, okul sonrası yaşam, ticaret ve iş dünyası, istihdam gibi konular konuşuldu.

Konferansta konuşan Doç. Dr. Melih İnal, 'Gençlik politikaları yeterince belirgin mi, gelir adaletsizliği işsizliğin önünde bir etmen mi, gençlere sunulan olanaklar ve fırsatlar yeterli mi ?' sorularına yanıt ararken, Yalçın Ergen ise 'ticaret ve iş kurma, iş hayatında yapılması gerekenler, iş verenlerin işçilerden beklentileri, iş hayatında nasıl başarılı olunacağı' gibi konuların üzerinde durdu. Ayrıca Doç. Dr. Melih İnal, Aralık 2005-2006 yılında başlatılan "Gençlik Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Kamu Sektörü Eşgüdümsel Projesi" hakkında öğrencilere bilgiler verdi. Konuklar iş hayatı ve gelecek ile ilgili öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Günün ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Erdal Atabek, "Gençlik Sorunları" konulu söyleşisini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Erdal Atabek gençlik sorunlarıyla ilgili '' Gençlerin en önemli sorunu geleceklerinin güvensiz olmasıdır.Gençlerde büyük oranda iş bulamama korkusu var. Günümüzde artık üretim paradigmasının yerini tüketim paradigması aldı'' dedi. Söyleşi öğrencilerin Atabek'e sorularıyla devam etti. Gelen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Atabek , öğrencilere gelecekleriyle ilgili tavsiyede bulunarak, "Kendinize ben kimim , Ne işe yarıyorum , Hayattaki amacım ne ? sorularını sorun , yaptığınız işin her zaman en iyisini yapın , aldığınız eğitimi önemseyin" dedi.

Konferans ve söyleşi Doç. Dr. Esma Torun'un konuklara, çiçek ve teşekkür belgesi takdim etmesi ile son buldu.

Bahar Şenlikleri Sona Erdi
Kocaeli Üniversitesi Bahar Şenliklerinin üçüncü ve son gününde de kültürel ve sanatsal etkinlikler ile konser dizisi hız kesmeden devam etti.

Fen Edebiyat Fakültesi B - Blok girişinde gerçekleştirilen Gravür Yüksek Baskı Atölyesi etkinliğinde Güzel Sanatlar Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi öğretim elemanları ile öğrenciler beş saat boyunca bir çok farklı baskı çalışması yaptı. Serbest konularda yapılan baskılar fakülte girişinde sergilendi. Üçüncü günün başka bir etkinliğinde ise Fotoğraf Kulübü Proje Grupları tarafından hazırlanan "Fotoğraf Sergisi" açıldı. Sosyal Tesisler Sergi Salonu'nda açılan sergide, 29 fotoğrafa yer verildi. Farkı temaları içeren sergide ayrıca, seramik, resim, 2009 bahar şenlikleri afiş tasarımları ve dünya klasiklerinin maket çalışmaları da sergilendi.

Rekreatif Etkinlikler kapsamındaki gösterilerde 16 kişilik ekipten oluşan BESYO Capoeira Grubu ve 8 kişiden oluşan BESYO Kolbastı Ekibinin gösterileri öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Ayrıca On beş dakika arayla gerçekleşen, hazırlık sınıfları öğrencileri tarafından hazırlanan salsa ve tango dans gösterileri gerçekleştirildi.

Alt grup konserlerinin ardından Mirkelam ve Nil Karaibrahimgil' in sahne aldığı, şenliğin final bölümüne geçildi. 2009 Bahar Şenlikleri, üçüncü günün sonunda, öğrencilerin hınca hınç doldurduğu konser ile son buldu.

AB Gençlik Programı
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi (ABEGPM) Ulusal Ajans Eğitmenleri Volkan Müderrisoğlu ve Taşkın Taş dün AB Gençlik Programı hakkında birer sunum yaptılar.

Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleştirilen sunumda, Kocaeli Üniversitesi mezunu olan Volkan Müderrisoğlu AB Gençlik Programlarını anlatarak, programları içinde yer alan Erasmus ile Mesleki Eğitim ve Değişim Programları hakkında bilgiler verdi. Müderrisoğlu bu programların gençleri teşvik etmek,girişimciliğini arttırmak ve toplumda söz sahibi olmalarını sağlamak amacıyla yapıldığını belirterek " Bu programlar önyargıların kırılması, hoşgörü ortamının sağlanması için yapılan programlardır. Sadece eğlence üzerine değil, gençlik politikaları üzerine çalışmalar da yapılıyor" dedi. Müderrisoğlu, AB Gençlik Programlarında Türkiye'nin; Almanya, Fransa ve İngiltere'nin ardından en çok hibe alan 4.ülke olduğunu belirtti.

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı son sınıf öğrencisi Taşkın Taş bu tür programların insanın bakış açısını değiştirdiğini,kendilerine olan güvenlerini arttırdığını söyledi.

Sunum Volkan Müderrisoğlu ve Taşkın Taş'a teşekkür belgesi ve çiçek verilmesiyle son buldu.

Büyükşehir ile İşbirliği Protokolü İmzalandı
Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan işbirliği protokolü ile hastaların Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Gündüz Kliniği'ne ulaşımlarının sağlanması ve hastalara yönelik düzenlenecek sosyal etkinliklere destek verilmesi kararlaştırıldı.

Kocaeli Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Gündüz Kliniği'nde gerçekleştirilen imza törenine Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Demirci, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Nazım Mutlu, Hastane Müdürü Halit Apak, Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belma Ağaoğlu ve Akademisyenler katıldı.

İmza töreni öncesi bir konuşma yapan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker, belediyelerin asıl görevleri arasında olan alt yapı, yol, çevre düzenleme gibi çalışmaların dışında sosyal hizmetlere de yönelmesi gerektiğini vurgulayarak, öznesi insan olmayan, insanlara hizmet etmeyen yatırımların anlamsız olduğunu belirtti.

Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Gündüz Kliniği'nin Türkiye'de model teşkil eden bir uygulama olduğunu belirterek bu kliniğin önemsenmesi gereken bir yer olduğunu ifade etti. Kocaeli Üniversitesi'nin sosyal sorumluluklarını yerine getirmek için gerekenden fazla çaba sarf ettiğini ifade eden Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, " Bazı şeyleri yapmak için ne kadar çok çaba göstersek de maddi konularda, araç gereç temini konusunda gücümüz yetmeyebiliyor "dedi.

İmza töreninin ardından Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili İlyas Şeker'e teşekkür belgesi verdi. Tören Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Belma Ağaoğlu'nun konuklara kliniği gezdirmesi ile son buldu.

BESYO ve Gazanfer Bilge Spor Salonu'nu Açıldı
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi'nde bulunan Beden Eğitim ve Spor Yüksek Okulu ile Gazanfer Bilge Spor Salonu'nun açılışını Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak gerçekleştirdi.

2008-09 Akademik yılında Umuttepe Yerleşkesi'nde hizmete başlayan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu ile Gazanfer Bilge Spor Salonu'nun açılış töreni dün (27.05.2009) gerçekleştirildi. Törene Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nazif Özak, Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, İçişleri eski Bakanı Nevzat Ayaz, Rektör Yardımcıları, Gazanfer Bilge'nin eşi Yıldız Bilge, İl lle Üniversite protokolü ve öğrenciler katıldı.

Açılış töreninden önce Umuttepe Yerleşkesi'ne gelen Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Özak, ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'nu makamında ziyaret etti. Protokol buradaki kısa ziyaretin ardından açılışı gerçekleştirmek üzere BESYO Gazanfer Bilge Spor Salonu'na geçti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış töreninde ilk konuşmayı BESYO Müdürü Prof. Dr. Yavuz Taşkıran gerçekleştirdi. Taşkıran konuşmasında okul ile ilgili ayrıntılı bilgiler sundu. Toplam 13 bin metre kare alan üzerinde kurulu olan, 14 milyon TL'ye mal olan BESYO ve Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda 10 derslik, 6 voleybol ve basketbol sahası, 4 tenis sahası, 3 kapalı salon, 2 fitnes salonu, 1 eskrim salonu, 4 anfi, 1 konferans salonu, araştırma geliştirme bölümü ve 2 bin kişilik spor salonu bulunuyor. Toplam 1081 öğrencisi bulunan okulda 45 öğretim elemanı, 17 idari personel çalışıyor.

BESYO Müdürü Prof. Dr. Yavuz Taşkıran'ın ardından sırasıyla Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Milletvekili Fikri Işık ve Kocaeli Valisi Gökhan Sözer kısa birer konuşma gerçekleştirdiler. Ardından kürsüye davet edilen Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak konuşmasında şu sözlere yer verdi: "Öncelikle ülkemize ve Kocaeli'mize böyle güzel bir üniversite kazandıran, başta Kocaeli Üniversitesi'nin önceki Rektörü merhum Prof. Dr. Baki Komsuoğlu'nu rahmetle anıyor, eşi Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu'na ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ülke geneline bakıldığı zaman Kocaeli'nde çok genç bir nüfus var. Bu genç nüfus mutlaka değerlendirilmelidir. Çünkü gençlerin gözlerindeki ışık, geleceğe giden yolumuzu aydınlatmaktadır. Ben bu tesisleri sadece üniversite öğrencileri değil, sportif faaliyetler içinde bulunan tüm kulüplerin kullanmasını dilerim. Burası sportif etkinliklerin düzenlenebilmesi için son derece uygun bir komplekstir. Bilindiği gibi 2010'da Dünya Basketbol Şampiyonası düzenlenecek. Umarım bir ayağı da burada gerçekleştirilir. Gençlere güveniyoruz, onlar için çalışıyoruz. İşte 1992'deki Kocaeli Üniversitesi, işte 2009'daki Kocaeli Üniversitesi" dedi.

Konuşmaların ardından Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'a bir plaket sundu. Ardından spora katkılarından ötürü salona adı da verilen merhum Gazanfer Bilge adına eşi Yıldız Bilge'ye bir şilt takdim edildi. Daha sonra üst düzey protokol Üniversitelerarası Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve takımlara barı belgeleri verildi. Plaket törenin ardından BESYO Halkoyunları Topluluğu ve BESYO Jimnastik Grubu öğrencileri birer gösteri sundular. Tören, gösterilerin ardından Spordan Sorumlu Devlet Bakanı ve diğer protokol üyelerinin birlikte açılış kurdelesini kesmesi ile son buldu.

Özak
Işık
Sözer
Karaosmanoğlu
Komsuoğlu
Taşkıran
Bilge
Fen Edebiyat Fakültesi Dekanları Kocaeli Üniversitesi'nde Toplandı
Fen, Edebiyat Fakültelerinin karşılaştıkları sorunları ve sıkıntılarını görüşmek üzere Türkiye üniversitelerinin Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Dekanları Kocaeli Üniversitesi ev sahipliğinde toplandı.

28-30 Mayıs 2009 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek olan Dekanlar Toplantısı açılışı Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Açılışa Kocaeli Valisi Gökhan Sözer, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Sevim Gökalp, Prof. Dr. Hasret Çomak, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yusuf Çağlar, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney, konuk Dekanlar ve Akademisyenler katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı okunması ile başlayan açılışta Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bir müzik dinletisi sundu. Dinletinin ardından açılış konuşmalarına geçildi. Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Güney açılış konuşmasında Dekanlar Toplantısında eğitim-öğretim sorunları, mezunların istihdamı, bilimsel araştırmalar için yapılması gerekenler konularının görüşüleceğini ifade ederek " Ülkemizde şu an 94 devlet, 38 vakıf, toplam 132 üniversitede 135 tane Fen Edebiyat Fakültesi var. Bu kadar hızlı gelişme beraberinde alt yapı sorunları getiriyor. Fakültelerin daha iyiye götürülmesi için işbirliği yapmak durumundayız" dedi.

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu ise konuşmasında toplantıya katılan konuk dekanlara kent ve üniversite hakkında bilgiler vererek, " Kocaeli tam bir sanayi bölgesi, imalat sanayinin yüzde 15'i bu kentte. Burası üniversite-sanayi işbirliğinin adeta bir laboratuvarı gibi. Üniversitelerin çalışmalarını sanayiye aktarması ve bu çalışmaların üretime döndürülmesi gerekir. Bu konu Fen Edebiyat Fakültelerinin görevlerinden olmalıdır" dedi. Ayrıca Rektör Prof. Dr. Sezer Şener Komsuoğlu Kocaeli Üniversitesi'nin ana hedefinin bilim felsefesi, insana saygı ve yurt sevgisi aşılamak olduğunu belirtti.

Kocaeli Valisi Gökhan Sözer ise konuşmasında sanayi, kültür ve turizm kenti olan Kocaeli kentinin Kocaeli Üniversitesi ile artık birde üniversite kenti olduğunu ifade ederek " Kocaeli Üniversitesi'nin son yıllardaki hızlı gelişimi bizim için övünç kaynağıdır. Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarının iş bulması günümüzde şartlarında zor olmaktadır. Bu işin sahibi de bizleriz, bu fakültelerin mezunlarının istihdamını sağlamak ve istikbalini günümüz şartlarına uygun hale getirmek bizim görevimiz" dedi.

Açılış ve protokol konuşmalarının ardından Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Balcı, Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Timur Karaçay, ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yavuz Ataman ve İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut Tuna'nın katıldığı panele geçildi. Konuşmacılar panelde Fen Edebiyat Fakültelerinin karşılaştığı sorunlar ve çözüm yolları üzerinde durdu. Panel davetlilerin ve öğrencilerin soruları ile katıldığı soru-cevap bölümü ile son buldu.

Sözer
Komsuoğlu
Güney