E-Gazete
tel: 0262 303 10 43

e-posta: akin.deveci@kocaeli.edu.tr

e-posta: halk@kocaeli.edu.tr

e-posta: kouhalk@gmail.com

belgegeçer: 0262 303 10 43

iş talep formu
genelge
hedef kitleler
kurum içindeki yeri
yerleşkeler (ulaşım)
YETKİLERİ

Kocaeli Üniversitesi'nin yerel, ulusal ve uluslararası alanda vizyonunu en iyi şekilde yansıtacak çalışmalarda bulunmak

Kocaeli Üniversitesi'nin belirlediği amaçlara ulaşarak kurumsal kimliğini ortaya koymasını sağlayacak projeleri geliştirerek çeşitlendirmek

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde gerçekleştirilen bilimsel toplantı, sempozyum, seminer, konferans, akademik giysi töreni, açılış töreni, festival vb. etkinliklerin organizasyonlarında görev almak

GÖREVLERİ

Kocaeli Üniversitesi'nin yazılı ve görsel olarak tanıtımının (tanıtım filmi, tanıtım katalogu, broşür, afiş, cd, bülten, belgesel gazete vb.) ilgili hedef kitlelere en uygun medya araçları ve en uygun yöntemlerin kullanılarak ulaşmasını sağlamak,

Kocaeli Üniversitesi'nin yazılı ve görsel medyada yer almasını sağlamak,

Kocaeli Üniversitesi'nin diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve sanayi kuruluşları ile işbirliğini sağlayıcı etkinliklerin yürütülmesi,

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüplerinin çalışmalarının izlenerek ortak çalışmalar yapılması,

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü çalışmalarını ilgili
GENELGE doğrultusunda yürütmektedir.
Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi
Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi Binası
41380- İzmit/KOCAELİ
e-posta: halk@kocaeli.edu.tr - kouhalk@gmail.com
tel: 0262 303 10 43 - belgegeçer: 0262 303 10 43

© 2011 Kocaeli Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü
Basın ve Halkla İlişkiler
basın ve halkla ilişkiler
iletişim
bilgi edinme birimi
fotoğraf
grafik/tasarım
halkla ilişkiler ve tanıtım
haber merkezi
İletişim
english