Page 9 - 8. GÜN (4-10 Mayıs)
P. 9

KOÜ’de 7. KOÜTBAT Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi Düzenlendi

    (KOÜ-BHİ)
    Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma  Kongrenin ilk gününde KOÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları
    Topluluğu (KOÜTBAT) tarafından 7. KOÜTBAT Ulusal Tıp  Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurşen Yüksel “Genel
    Öğrenci Kongresi, Tıp Fakültesi Morfoloji Binası Prof. Dr.  Oftalmolojiye Giriş” konusunda, Çağın Göz Hastanesi Yönetim
    Şerife Tuba Liman Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.  Kurulu Başkanı Op. Dr. Kürşat Çağın “Göz Hastalıklarında
                                Acil Yaklaşım ve Keratokonüs” konusunda, Tıp Fakültesi Göz
    Her sene farklı bir konu başlığıyla düzenlenen kongrenin  Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Dilara Pirhan
    bu seneki konusu “Göz Hastalıkları” olurken, kongrenin  “Çocukluk Çağının Önlenebilir Göz Hastalıkları” hakkında,
    açılışına KOÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi,  Göz Hastalıkları ve Göz Nörolojisi Uzmanı Prof. Dr. Pınar
    KOÜ Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı  Aydın “O’dwyer Nörooftalmoloji” hakkında, İstanbul Okan
    Prof. Dr. Nurşen Yüksel, akademisyenler ve çok sayıda tıp  Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.
    öğrencisi katıldı.                   Emrullah Taşındı “Lazer Teknolojileri Ve Göz” konusunda,
                                Çağın Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
     “Bilgi En Önemli Güçtür”                Mehmet Borazan “Videolarla Göz Cerrahisi” konusunda
    Kongrenin açılışında öğrencilere tavsiyelerde bulunan Rektör  sunum yaparken farklı üniversitelerden gelen tıp öğrencileri
    Yardımcısı Prof. Dr. Ercüment Çiftçi, “Tüm öğrencilerin en az  ise göz hastalıkları hakkında sunum gerçekleştirdi.
    bir kulüpte aktif olarak yer alması gerektiğini düşünüyorum.
    Bu kongre sadece öğrenciler tarafından organize edildi.  Kongrenin ikinci gününde de KOÜ Tıbbi Mikrobiyoloji
    Burada edindiğiniz bilgiler ileride çocuklarınıza anlatacağınız  Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Karadenizli
    çok güzel birer anıya dönüşecek. Bilgi en önemli güçtür.  “Göz Enfeksiyonları” konusunda, İstanbul Üniversitesi
    Çünkü teorik bilgiyi bir şekilde öğrenirsiniz. Edindiğiniz  Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
    bilgiyi uygulama şansı yakalarsanız, bu bilgi sizde kalıcı olur.  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yetik “Prematürelik
    Sizler bu kongrede bilgiyi üretmek adına büyük adımlar  Retinopatisi ve Klinik Patent Alma” konusunda, Erciyes
    attınız. Hepinizi tebrik ediyorum.” dedi.        Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı
                                Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu “Göz Kapağı
    KOÜTBAT Başkanları İremsu Aldemir ve Can Özügüzel  Düşüklüğü” konusunda, KOÜ Plastik, Rekonstrüktif ve
    ise kongrenin gelişim sürecine katkıda bulunan Kocaeli  Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Murat Şahin
    Üniversitesi Rektörlüğü’ne, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi  Alagöz ile Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim
    Dekanı Prof. Dr. Zafer Utkan’a, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğretim Üyesi Emrah Kaan Yaşar ise
    ve İzmit Belediyesi’ne, kendilerini destekleyen sponsorlara ve  “Orbita Taban Kırıklıkları” konusunda sunum yaptı.
    tüm kongre ekibine teşekkür etti.                                                      1 7
                                                  8. GÜN
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14