Page 4 - 8. GÜN (4-10 Mayıs)
P. 4

Fatih Türbedarı Amiş Efendi Üniversitemizde Anıldı

    (KOÜ-BHİ)
    Üniversitemiz tarafından düzenlenen Gönül Sultanları Sempozyumu’nun  bulunduğu yolun piri Kuşadalı Aziz’in “Yer tavan, gök tavan; içindeki
    ikincisi “Fatih Türbedarı Amiş Efendi”nin vefatının 98. seneyi devriyesi  bütün mahlukat ihvan olmadıkça tevhid kokusu duyulmaz” sözünü
    anısına bugün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi’nde  sıkça hatırlatmış; yaşadığı dönem itibarıyla düşman işgali altındaki
    gerçekleştirildi.                    Müslüman topluma iç ve dış düşmanla mücadelenin hakiki reçetesini
                                 sunmuştur. Amiş Sultan, ilmini satırlardan ziyade sadırlara nakşetmiş
    Sempozyuma Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Donanma Komutanı  adeta konuşan Kur’ân-ı nâtıklar yetiştirmiştir. Yolunu temsil eden,
    Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü,  onun ilmi ile ârif olmuş, kadim kültürümüze ve medeniyetimize pek
    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Jandarma  çok hizmetler yapacak olan hayırlı bir nesil bırakmıştır. Hazret’e ve
    Komutanı Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Rektör  yetiştirdiği değerlere hayru’l-halef olabilmek için öncelikle onları
    Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Küçük ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli  tanımanın gereğine inanıyorum.” ifadesinde bulundu. Rektörümüz son
    Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, dekanlar, bilim  olarak sempozyuma teşrif edenlere ve sempozyumun düzenlenmesinde
    insanları, akademisyenler, araştırmacılar, tarihçiler ve öğrenciler katıldı. emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan  Amiş Efendinin Hayatı, Hatıratları ve Türbedarlığı Anlatıldı
    Balkanlarda Gönül Sultanları Sempozyumu’nun takdimini Kocaeli  Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver
    Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Kemal Karaöz yaptı. Mete Aslan (Ud), Serkan Halibi (Kanun), Volkan Ertem (Çello)
                                 ve Uğur Özcan (İstanbul Kemençesi) tarafından sunulan tasavvuf
    “Gönül Dünyamızın Mimarlarını Genç Kardeşlerimizle Buluşturuyoruz” müziği dinletisi ardından Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari
    Sempozyumun açılışında Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü konuştu.  Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar açılış tebliğini
    Üniversitemiz bünyesinde ilim, bilim ve sanat alanında ilmî toplantılar tertip  gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sayar, Fatih Türbedarı Amiş Efendi’nin
    edildiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “Üniversitemiz gençlerini,  hayatı ve hatıratlarından kesitler sundu. Açılış tebliğinin ardından
    kendi öz değerleri ile tanıştırmayı ve zihinsel faaliyetlerini desteklemenin  sempozyumda oturumlara geçildi. Başkanlığını Beykent Üniversitesi
    yanında gönül dünyalarına da ışık tutmayı bir vazîfe addediyorum. Gönül  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar’ın
    dünyamızın mimarlarını genç kardeşlerimizle buluşturmak maksadıyla  yaptığı ilk oturumda, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih
    geçen yıl Balkanlar’da Gönül Sultanları nâmıyla bir sempozyum dizisi  Bölümü’nden Prof. Dr. Haşim Şahin ‘Ahmed Amiş Efendi’nin Tarihçe-i
    başlattık. Gönül Sultanları dedik; çünkü onlar yere göğe sığmayıp mü’min  Hayatı’, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi
    kulun gönlüne sığan Yaratıcı’nın ahlâkı ve inneke le ala hulukin azim sırrına  Büşra Çakmaştaş ‘Ahmed Amiş Efendi’nin Melametin Temel İlkelerine
    mazhar olmuş Peygamber’in ahlakı ile ahlaklanan seçkinlerdir. Onların  Dair Yaklaşımları’ ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden
    nurlu yollarını takip eden ecdâdımız, dinin esaslarına bağlı yüksek bir  Prof. Dr. Ekrem Demirli ‘Tasavvuf Tarihini Yazmanın Güçlüğü:
    irfân ve kâmil bir ahlak üzerine üstün bir medeniyet inşâ ettiler. Bu kadîm  Dile Gelenleriyle ve Gelmeyenleriyle Sufiler’ konularında konuşma
    medeniyeti ve onun hakiki mimarlarını tanımadan yeni bir medeniyet  gerçekleştirdiler.
    zuhura getirmenin mümkün olmadığı inancındayım.” dedi.
                                 Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof.
    “Amiş Efendi İlmini Satırlardan Ziyade Sadırlara Nakşetmiştir” Dr. Mustafa Tahralı’nın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Akdeniz
    Bu sene Fâtih Türbedârı nâmı ile meşhur Halvetî-Şâbânî yolunun  Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk
    büyüklerinden Ahmed Amiş Efendi ile Balkanlarda Gönül Sultanları’nın  ‘Ahmed Amiş Efendi’nin Sohbetinde Bir Alim: Abdülaziz Mecdi Tolun’
    ikincisini düzenlediğimizi söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, “98  ve MEB Uzman Öğretmen Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı M. Cemal
    sene önce bugün Hakk’a yürüyen Amiş Sultan, Balkan şehirlerinden  Öztürk ‘Bir Dervişin Hatıralarında Ahmed Tahir Efendi’ konularında
    Tırnova’dan gelerek Payitaht’ı şereflendirmiş bir gönül sultanıdır. Mensubu  bilgi paylaştılar. Sempozyum aile fotoğrafının çekilmesi ardından son
                                 buldu.
       12
         8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9