Page 6 - 8. GÜN (4-10 Mayıs)
P. 6

KOÜ’den Gebze’nin Tarihine Işık Tutan Proje

    (KOÜ-BHİ)
    Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde  önemli adımlar atmıştır. Göreve geldiğimizden beri bu yönde
    düzenlenen Gebze Somut Olmayan Kültür Mirası Projesi   gerçekleştirilen faaliyetlerin tümüne iştirak etmeye gayret
    kapsamında “Kıtaları Buluşturan Tarihsel Geçiş Hattı   ettik, bundan sonra da arttırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.
    Üzerinde Bir Kent: Gebze” adlı kitabın lansmanı ve sergisi,  Bu gayemiz ve hedefimize önemli bir katkı sunan Gebze
    Gebze Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.        Kitabının hazırlanmasında emeği geçen, başta Tülin Cengiz
                                 Hocamız ve Gebze Belediye Başkanımız olmak üzere herkese
    Törene Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gebze Belediye  en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Bu tarz çalışmaların
    Başkanı Adnan Köşker, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof.  artmasını yürekten temenni ediyor, ortaya konulan bu eserin
    Dr. Halis Aygün, ilçe protokolü, akademisyenler, davetliler,  hayırlara vesile olup ülkemiz kültürel mirasına katkıda
    vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.            bulunmasını niyaz ediyorum.” dedi.
                                  
    “Gebze’nin Kadim Tarihi Açısından Önemli Bir Vesika”   Gebze’nin Tarihi ve Kültürü Kitapta Toplandı
    Lansmanın açılışında konuşan Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin  Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker de projenin hayata
    Hülagü, “Kocaeli Üniversitesi’nin kentimizin tarihine ve  geçirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “İki
    mirasına yapmaya devam ettiği kıymetli katkılardan biri olan,  yıl önce Kocaeli Üniversitemizle bir protokole imza attık.
    “Kıtaları Buluşturan Tarihsel Geçiş Hattı Üzerinde Bir Kent:  Bu protokol ile Gebze’nin tarih, kültür, tabiat, sanat, mimari
    Gebze” kitabı tanıtımı ve sergisinde sizleri görmekten büyük  ve folklor mirasının ortaya çıkartılmasını amaçladık. Proje
    mutluluk duyuyorum. Bugün tanıtımını gerçekleştirdiğimiz,  kapsamında bugün bir sergimizi açtık. Aynı zamanda
    üniversitemiz öğretim üyesi Tülin Cengiz’in çalışmaları  Gebze’mizin tarihini, kültürünü anlatan “Kıtaları Buluşturan
    Gebze Belediyesi’nin katkıları ile hazırlanan kitabın, Gebze  Tarihsel Geçiş Hattı Üzerinde Bir Kent: Gebze” kitabının
    ilçemizin kadim tarihi ve kültürel eserleri hususunda önemli  tanıtımını yapıyoruz. Projeye destek veren başta Rektörümüz
    bir vesika olacağına şüphe yoktur. Tülin Hocamızın, saha  olmak üzere, Dekanımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize ve
    çalışması marifetiyle, köy köy gezerek ortaya çıkartmış  emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” dedi.
    olduğu gelenek, görenekler, tören, türkü, masal ve ninniler,   
    halk hekimliği bilgileri aziz milletimizin nasıl canlı bir  Belediye Başkanı Adnan Köşker tarafından, Rektörümüz
    hafızaya sahip olduğunun ve kültürüne sahip çıktığının en  Prof. Dr. Sadettin Hülagü’ye çiçek takdim edilmesinin
    önemli örneğidir.” ifadelerini kullandı.         ardından protokol üyelerine “Kıtaları Buluşturan Tarihsel
                                 Geçiş Hattı Üzerinde Bir Kent: Gebze” kitabı hediye edildi.
    Kocaeli’nin sadece sanayi değil kültürel çalışmalara da  Ayrıca kitabın yazarı Dr. Öğr. Üyesi Tülin Cengiz tarafından
    öncülük ettiğini vurgulayan Rektörümüz, “Kocaeli, son  proje kapsamında ortaya çıkartılan Gebze’nin tarihi ve
    dönemde Kartepe Zirvesi, Tarih Sempozyumu, kitap fuarı ile  kültürü hakkında bir sunum yapıldı.
    bir sanayi kenti olduğu kadar kültür kenti olma yolunda da   
                                 Kitap tanıtımının ardından Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin
                                 Hülagü sergiyi gezerek bilgi aldı.

       14
         8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11