Üniversitemiz tarafından düzenlenen Gönül Sultanları Sempozyumu'nun ikincisi "Fatih Türbedarı Amiş Efendi"nin vefatının 98. seneyi devriyesi anısına bugün Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Sempozyuma Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Rasim Çelik, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Küçük ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, dekanlar, bilim insanları, akademisyenler, araştırmacılar, tarihçiler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Balkanlarda Gönül Sultanları Sempozyumu'nun takdimini Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğr. Gör. Kemal Karaöz yaptı.

"Gönül Dünyamızın Mimarlarını Genç Kardeşlerimizle Buluşturuyoruz"
Sempozyumun açılışında Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü konuştu. Üniversitemiz bünyesinde ilim, bilim ve sanat alanında ilmî toplantılar tertip edildiğini belirten Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, "Üniversitemiz gençlerini, kendi öz değerleri ile tanıştırmayı ve zihinsel faaliyetlerini desteklemenin yanında gönül dünyalarına da ışık tutmayı bir vazîfe addediyorum. Gönül dünyamızın mimarlarını genç kardeşlerimizle buluşturmak maksadıyla geçen yıl Balkanlar'da Gönül Sultanları nâmıyla bir sempozyum dizisi başlattık. Gönül Sultanları dedik; çünkü onlar yere göğe sığmayıp mü'min kulun gönlüne sığan Yaratıcı'nın ahlâkı ve inneke le ala hulukin azim sırrına mazhar olmuş Peygamber'in ahlakı ile ahlaklanan seçkinlerdir. Onların nurlu yollarını takip eden ecdâdımız, dinin esaslarına bağlı yüksek bir irfân ve kâmil bir ahlak üzerine üstün bir medeniyet inşâ ettiler. Bu kadîm medeniyeti ve onun hakiki mimarlarını tanımadan yeni bir medeniyet zuhura getirmenin mümkün olmadığı inancındayım." dedi.

"Amiş Efendi İlmini Satırlardan Ziyade Sadırlara Nakşetmiştir"
Bu sene Fâtih Türbedârı nâmı ile meşhur Halvetî-Şâbânî yolunun büyüklerinden Ahmed Amiş Efendi ile Balkanlarda Gönül Sultanları'nın ikincisini düzenlediğimizi söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Hülagü, "98 sene önce bugün Hakk'a yürüyen Amiş Sultan, Balkan şehirlerinden Tırnova'dan gelerek Payitaht'ı şereflendirmiş bir gönül sultanıdır. Mensubu bulunduğu yolun piri Kuşadalı Aziz'in "Yer tavan, gök tavan; içindeki bütün mahlukat ihvan olmadıkça tevhid kokusu duyulmaz" sözünü sıkça hatırlatmış; yaşadığı dönem itibarıyla düşman işgali altındaki Müslüman topluma iç ve dış düşmanla mücadelenin hakiki reçetesini sunmuştur. Amiş Sultan, ilmini satırlardan ziyade sadırlara nakşetmiş adeta konuşan Kur'ân-ı nâtıklar yetiştirmiştir. Yolunu temsil eden, onun ilmi ile ârif olmuş, kadim kültürümüze ve medeniyetimize pek çok hizmetler yapacak olan hayırlı bir nesil bırakmıştır. Hazret'e ve yetiştirdiği değerlere hayru'l-halef olabilmek için öncelikle onları tanımanın gereğine inanıyorum." ifadesinde bulundu. Rektörümüz son olarak sempozyuma teşrif edenlere ve sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen herkese şükranlarını sundu.

Amiş Efendinin Hayatı, Hatıratları ve Türbedarlığı Anlatıldı
Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Enver Mete Aslan (Ud), Serkan Halibi (Kanun), Volkan Ertem (Çello) ve Uğur Özcan (İstanbul Kemençesi) tarafından sunulan tasavvuf müziği dinletisi ardından Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar açılış tebliğini gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sayar, Fatih Türbedarı Amiş Efendi'nin hayatı ve hatıratlarından kesitler sundu. Açılış tebliğinin ardından sempozyumda oturumlara geçildi. Başkanlığını Beykent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar'ın yaptığı ilk oturumda, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nden Prof. Dr. Haşim Şahin 'Ahmed Amiş Efendi'nin Tarihçe-i Hayatı', Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Büşra Çakmaştaş 'Ahmed Amiş Efendi'nin Melametin Temel İlkelerine Dair Yaklaşımları' ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Prof. Dr. Ekrem Demirli 'Tasavvuf Tarihini Yazmanın Güçlüğü: Dile Gelenleriyle ve Gelmeyenleriyle Sufiler' konularında konuşma gerçekleştirdiler.

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tahralı'nın başkanlığını yaptığı ikinci oturumda, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Şeyda Öztürk 'Ahmed Amiş Efendi'nin Sohbetinde Bir Alim: Abdülaziz Mecdi Tolun' ve MEB Uzman Öğretmen Tasavvuf Tarihi Araştırmacısı M. Cemal Öztürk 'Bir Dervişin Hatıralarında Ahmed Tahir Efendi' konularında bilgi paylaştılar. Sempozyum aile fotoğrafının çekilmesi ardından son buldu.

Kocaeli Üniversitesi
basın ve halkla ilişkiler
iletişim
bilgi edinme birimi
fotoğraf
grafik/tasarım
halkla ilişkiler ve tanıtım
E-GAZETE
Haber Merkezi
Fatih Türbedarı Amiş Efendi Üniversitemizde Anıldı
9 Mayıs 2018