Page 8 - 8. GÜN (6-12 Nisan)
P. 8

KOÜ Vakfı Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

    (KOÜ-BHİ)
    Kocaeli Üniversitesi Vakfı’nın 24. Olağan Genel Kurul  Genel Kurulun, 62 kurucu üye, 50 seçilmiş üye, 54 tabi üye ile
    Toplantısı, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün  genel kurul iştirak sayısının 166 olarak belirlendiğini aktaran
    başkanlığında Anıtpark Yerleşkesi konferans salonunda  İbrahim Tosuner, “2017 yılında Kocaeli Üniversitesi’nde
    gerçekleştirildi.                    öğrenim görmekte olan 1835 öğrencimize; öğrenim
                                 bursu, yemek bursu ve Posco TJ Park Foundation başarı
    KOÜ Vakfı Üyeleri, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ercüment  bursu olmak üzere toplamda 476.482.65 lira burs ödemesi
    Çiftçi ile Prof. Dr. Nilgün Fığlalı, Vefa İbrahim Aracı, Bahattin  gerçekleştirdik. 2018 yılının ilk üç ayında ise 583 öğrenciye
    Ertuğ, Ali Yeşildal, dekanlar, müdürler, akademisyenler  toplam 138.906.54 lira burs verdik. Kocaeli Üniversitesi
    ve iş adamlarının katılım gösterdiği Kurul Toplantısı,  Vakfı’nın Bakanlar Kurulu kararıyla vergi muafiyeti alması
    Divan Kurulu’nun seçimi ile başladı. Divan Başkanı Rektör  durumunda bunun vakfa önemli katkıları olacak. Buna
    Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Küçük, Divan Başkan Yardımcısı  yönelik olarak çalışmalarımız devam ediyor.” diyerek İktisadi
    Prof. Dr. Burcu Candan ve Divan Saymanı Güzel Sanatlar  İşletme’nin faaliyetleri ve Vakfın gelirleriyle ilgili bilgi verdi.
    Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nigar Pösteki’nin olduğu Kocaeli
    Üniversitesi Vakfı’nın 2017 Yılı Faaliyet Raporu’nu Vakfın  Denetim Kurulu raporunu okuyan Rektör Yardımcısı Prof.
    Mali Müşaviri İbrahim Tosuner okudu.           Dr. Nilgün Fığlalı, Kocaeli Üniversitesi Vakfı ve buna bağlı
                                 olarak çalışan KOÜ Vakfı Bilimsel ve Teknik Danışmanlık
                                 İktisadi İşletmesi’nin defter ve gelir gider belgeleri üzerinde
                                 2018 Ocak ayında yapılmış olan 2017 yılına ait denetim
                                 sonucundaki tespitleri açıkladı.
                                 Faaliyet ve Denetim Kurulu raporları üzerinde görüş
                                 açılması ibrası, bilançonun okunması ve onaylanması, yeni
                                 dönem bütçesinin müzakeresi ve karara bağlanması ile
                                 dilek ve temennilerin ardından Genel Kurulu’nun kapanış
                                 konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü yaptı.
                                 Kocaeli Üniversitesi’nin 86 bin öğrencisiyle devasa bir yapı
                                 olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hülagü, vakfın gelirlerini
                                 artırmak adına ilk günden bu yana gayret gösterdiklerini
                                 belirterek vakfa bağışta bulunan finansörlere teşekkür etti.

       16
         8. GÜN
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13