Page 5 - 8. GÜN (6-12 Nisan)
P. 5

KOÜ, Kocaeli’nin Kültürüne Sahip Çıkıyor

    (KOÜ-BHİ)
    Kocaeli kültürünün korunması ve gelecek nesillere    “Kültüre Su ve Hava Kadar İhtiyacımız Var”
    aktarılması noktasında önemli çalışmalara imza atan Kocaeli  Kültürün korunmaması durumunda halkın yozlaşacağını
    Üniversitesi, unutulmaya yüz tutmuş Kocaeli türkülerinin  dile getiren Başkan Karaosmanoğlu, “Yanık yanık söylenen
    gün yüzüne çıkarılması ve halka aktarılmasında noktasında  acı ve tatlı türkülerimiz var. Bütün insanların ruhunu ve
    öncülük ediyor.                     bedenini kuşatan bir kültüre sahibiz. Kültüre su ve hava kadar
                                ihtiyacımız var. Ulusu ulus yapan kültürdür. Kültürümüzü
    Yürütücülüğünü KOÜ Devlet Konservatuarı Dr. Öğr. Üyesi  yaşamadığımız zaman yozlaşırız. Bu kapsamda dil çok
    Gülşen Erdal’ın yaptığı proje kapsamında düzenlenen   önemlidir. Dilin özelliklerini kaybetmemeliyiz. Kocaeli
    “Bilge Şehir Kocaeli Türküleri Albümü Tanıtım Programı”,  Üniversitemize yaptığı araştırma ve gösterdiği çabadan ötürü
    Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  çok teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

    Kocaeli Üniversitesi ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi  “Kültürümüzün Korunması İçin Çalışmalar Yapıyoruz”
    ortaklığında yapılan tanıtım programına, Kocaeli Valisi  Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise Kocaeli
    Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim  Üniversitesi’nin 86 bin öğrenci potansiyeliyle ilimizin en
    Karaosmanoğlu, Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve  büyük üniversitesi olduğuna vurgu yaparak, “Kültürümüzün
    eşi Ümmühan Hülagü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel  korunması bilinciyle Devlet Konservatuarımız, kentimizin
    Sekreteri İlhan Bayram, il protokolü, türküleri seslendiren  yöresel yemekleri ve musikisiyle ilgili çalışmalar yapıyor.
    sanatçılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.       Yapılan çalışmalarda yanımızda olan Kocaeli Büyükşehir
                                Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.
    Unutulmaya yüz tutmuş Kocaeli türkülerinin sanatçıların
    sesiyle yeniden hayat bulduğu albümün tanıtım programına  22 Kocaeli Türküsü Sanatçılar Tarafından Seslendirildi
    akın eden Kocaeli halkı, seslendirilen türkülere eşlik etti.  TRT repertuarına daha önceden alınmış 6 türkü,
    Coşkunun bir an olsun eksilmediği programın sonunda ise  Karamürsel’den İbrahim Akbaba tarafından derlenen 3 türkü
    protokol üyeleri ve sanatçılar hep birlikte “Bizim Evin Yanına”  ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen alan
    türküsünü seslendirdi.                 tarama çalışmalarında ilk kez derlenen 23 türkü arasından 13
                                türkü seçilerek, 22 Kocaeli türküsünün yer aldığı bir albüm
    “Kültürümüzü Aktarmak Hepimizin Sorunluluğudur”     yapıldı. Orhan Hakalmaz, Şükriye Tutkun, Mustafa Arı,
    Programın açılış konuşmasını yapan Vali Aksoy, türkülerin  Ethem Kaya, Onur Şan, Emel Taşçıoğlu, Adile Kurt Karatepe
    kültürümüz içerisinde çok önemli yer tuttuğunu belirterek,  ve Nursaç Doğanışık tarafından okunan türküler bir albümde
    “Kültürlerin korunarak aktarılması çok önemli. Kültürel  toplandı.
    değerler kayıt altına alınmazsa onu yaşayanların hayatını
    kaybetmesiyle kültürler de ölür. Kültürümüzü aktarmak
    hepimizin sorumluluğudur. Bu çalışma da Kocaeli kültürünün
    kayıt altına alınması ve aktarılmasında çok önemli. Bu
    kapsamda Kocaeli Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum.” dedi.

                                                      1 3
                                                  8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10