Hedef Kitle

KURUM İÇİ HEDEF KİTLELER

*Öğrenciler (lisans, yüksek lisans, doktora): Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler en önemli hedef kitlemizi oluşturmaktadır. Aldığı eğitimden memnun ve eğitim sürecinin sonunda aldığı kurum referansını olumlu olarak kullanabilen öğrenciler gönüllü birer tanıtım elçisi olarak Kocaeli Üniversitesi'ni yaşam boyu takdir edeceklerdir. Bu nedenle potansiyel öğrenciler, aileler, sanayi kuruluşları vb. bir insanın iletişimde bulunabileceği her mekan ve makamda eğitimini aldığı kurumdan memnuniyetini ifade edecek olan öğrencilerin üniversitenin genel amaçlarına ulaşmasındaki önemini kavrayan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün en önemli hedef kitlesi olarak öğrenciler ilk sırada yer almaktadır.

 

Kocaeli Üniversitesi Personeli:

Akademik Personel

İdari Personel

KOÜ bünyesinde hizmet veren özel şirket çalışanları

Kocaeli Üniversitesi bünyesinde hizmet veren personelin kurumdan memnuniyeti eğitim gören öğrencilerde olduğu gibi gönüllü tanıtım elçilerinin yaratılmasında oldukça büyük önem taşımaktadır. Farklı beklentileri olan personelin ihtiyaçlarına yeterli ölçüde cevap verebilen ve yönetim olarak personelin ihtiyaçlarını, beklentilerini göz önünde bulunduran bir yönetim anlayışı, hedef kitlesinde bu gruba yer veren Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla daha da olumlu bir noktaya taşınacaktır.

 

Not: Kurum içi hedef kitleler belirlenirken ve bu belirlemenin ardından projeler üretilirken temel amaç kurum kültürü ve kimliğinin ilgili hedef kitleler tarafından paylaşılmasını ve böylece aidiyet duygularının gelişmesi ile de eğitim aldığı ya da çalıştığı kurumu içinde bulunduğu ya da bulunacağı her noktada en güzel şekilde temsil edecek olan öğrenci ya da çalışan Kocaeli Üniversitesi'nin amaçlarına ulaşmasındaki en önemli adımlardan birisi olacaktır. Kurum kültürünün paylaşılması için ilgili hedef kitlelerin de yakından tanınarak onların ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu noktada çift yönlü iletişimi gerektiren Kocaeli Üniversitesi'nin tanıtılması ve hedef kitlenin tanınması süreci başlamaktadır.

 

KURUM DIŞI HEDEF KİTLELER

*Potansiyel Öğrenciler

(lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimine hazırlanan öğrenciler):

 

Kocaeli Üniversitesi yukarıda da belirtildiği gibi öğrencileriyle ilgili çalışmalarda bulunurken göz önünde tuttuğu kriterleri potansiyel öğrencileri için de bulundurmaktadır. Başarılı ve idealist öğrencilerin Kocaeli Üniversitesi'ni tercih etmesi temel amaçlardandır. Bu nedenle gerek üniversiteye hazırlanan gerekse yüksek lisans ve doktora için üniversitemize başvuracak adayların internet ve diğer araçlar yoluyla en sağlıklı ve yeni bilgilerle donatılması için Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gereken çabayı göstermektedir. Bu çabalar içersinde çeşitli seminerlerin düzenlenmesinden eğitim fuarlarına katılmaya, internet ortamına en güncel bilgiye yer vermekten tanıtım materyallerinin çeşitlendirilmesine kadar örnek çalışmalar yapılmaktadır.

 

*Ortaöğretim Kurumları

(devlet okulları ve özel okullar, dersaneler):

 

Gerek kurum içi hedef kitlelerde gerekse kurum dışı hedef kitlelerde ayrı ayrı belirtilen öğrencilere ulaşmak için onların direk ilişkide olduğu kurumlar da önem taşımaktadır. Bu noktada istenen hedef kitleye kurumlar ve bu kurumlarda bırakılan olumlu etki ile ulaşılabilir. Türkiye'nin her yanında hizmet veren kurumlardan gelen talepleri büyük bir dikkatle değerlendiren Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü gerekli tanıtım materyallerini en kısa sürede göndermekte ve talep doğrultusunda bilgilendirme toplantıları düzenlemektedir.

 

*Fikir Liderleri:

Kocaeli Üniversitesi belirlemiş olduğu hedeflere ulaşmak için fikir liderleri olarak tanımlanan kişilerle de diyalog halinde bulunmaktadır. Bu kişiler üniversitenin amaçlarına ulaşmada önemli rol oynayabilecek, baskı unsuru oluşturabilecek kamuoyunda etkili ve sözü kabul gören kişilerden oluşmaktadır. Tanıma ve tanıtma sürecinde en etkili araçlardan biri olan medya mensuplarından yerelde ve ulusalda toplum üzerinde kanaat oluşturabilecek yeterlilikte olan kişiler de hedef kitleler arasında yer almaktadır. Fikir lideri olarak tanımlanan kişiler bazen bir öğretmen, bazen bir sivil toplum kuruluşunda çalışan, bazen sadece toplumda saygın bir yeri olan ve beğenilen, takdir edilen, sözüne güvenilen ve değer gören biri de olabilir.

 

*Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşları:

Hangi üniversitede olursa olsun önce yerelde olumlu kazanımlar sağlamakta ve içinde bulunduğu kente üniversitenin en yeni ve çağdaş görünümünden yararlanarak toplumsal ilerlemeye destek vermektedir. Bu anlamda bir kentte üniversitenin ya da üniversitelerin bulunmasının faydaları çok fazladır. İçinde yaşadığı toplumla bütünleşerek çalışmalarını devam ettiren bir üniversite kuruluş amaçlarından birini yerine getirmiş olmaktadır. İlerleme ve gelişme bilimsel çalışmalarda bulunan ve evrensel bilgiye sahip çıkan bireylerden oluşmuş bir üniversite kimliğiyle mümkün olacaktır. Yerelle bütünleşmiş ulusala ve evrensele ulaşan bir üniversite gerek topluma kazandırdıkları, gerek toplumdan kazandıkları ile daha da başarılı çalışmalarda bulunacaktır. Sosyo-kültürel hayatı zenginleştiren ve çeşitlendiren etkinlikleriyle kentte söz sahibi olan üniversite topluma sunacağı hizmetler ile de toplumdan gelen desteğini güçlendirecektir. Özgür, çağdaş, evrensel değerlere sahip çıkan bir üniversite için de yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları belirlenen amaçlara ulaşmada önemli bir hedef kitleyi oluşturmaktadır.

 

*Genel Kamuoyu:

Üniversitenin yaptığı çalışmalarda kamuoyundan destek görmesi bir sonraki çalışmalarına önemli bir ivme kazandıracak ve üniversitenin kuruluş amaçlarına ulaşmasında etkili olacaktır. Beğeni toplayan, toplumsal ilerlemeye katkı sağlayan bir üniversite başarılı çalışmalara imza atmak için kamuoyunun desteğini arkasına almak zorundadır. Bu nedenle çok özel bir çaba gerektirmemekle birlikte, zaten yapılan çalışmalar bu desteği sağlayacaktır, genel kamuoyu da Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün çalışmalarında göz önünde bulundurduğu önemli bir kesimdir.

 

*Medya

(yerel, ulusal, uluslararası):

İletişim çağı adı verilen günümüz dünyasında iletişim araçlarının önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Belirlenen amaçlara ulaşmak için en doğru medya araçlarını, en doğru yöntemleri kullanmanın öneminin bilincinde olan Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bu anlamda yerel, ulusal ve uluslararası medyada yer almakta; bu konuya gereken önemi vermektedir. Gerek kamuoyunda gerekse diğer hedef kitlelerde Kocaeli Üniversitesi'nin vizyonunu en iyi şekilde yansıtması medya ile ilişkilerle doğrudan bağlantılıdır. Üniversitenin yaptığı çalışmaların zamanında ve doğru bir şekilde medyada yer alması, kurum kimliğine yakışır bir şekilde medyada kabul görmesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün üzerinde önemle durduğu konulardandır. Yapılan çalışmaların yerel, ulusal ve uluslararası alanda duyurulması kurum kültürü ve kimliğinin bu yolla ilgili hedef kitlelere ulaştırılması hangi kurum olursa olsun üzerinde en fazla durulan ve iletişim dünyasında en büyük payı alan hedef kitle olan medyaya olan ilginin artmasına neden olmaktadır. Öte yandan akademik personel yerli ve yabancı yayınlarda bildirileri, makaleleri, yazılarıyla yer almakta ve Kocaeli Üniversitesi adını ulusal ve uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalışmaktadır.

İLETİŞİM/ADRES

+90 (262) 303 10 43

+90 (262) 303 10 43

kouiletisimofisi@gmail.com, iletisimofisi@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi

41001, İzmit/KOCAELi

BAĞLANTILAR