Bilgi Edinme Birimi

24 Ekim 2003 tarih ve 25269 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4982 sayılı “Bilgi Edinme Hakkı Kanunu” ve 27 Nisan 2004 tarih ile 25445 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan “Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” uyarınca; gerçek ve tüzel kişilerin üniversitemiz görev alanına giren konulardaki bilgi taleplerini en kısa zamanda ilgili birimlere yöneltmek ve sonuçlarını talep sahiplerine ulaştırmak amacıyla üniversitemiz bünyesinde “Bilgi Edinme Birimi” oluşturulmuştur.

 

CİMER; yurttaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini doğrudan cumhurbaşkanlığına iletebilmesi amacıyla 2015 yılında kurulan bir web servisidir. Bu portalla Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve 3071 sayılı Dilekçe hakkı kanunu kapsamındaki haklarını kullanabilmektedir.

https://www.cimer.gov.tr

 

Açık Kapı; İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il Valiliklerinde ve Kaymakamlıklarda hayata geçirilen, vatandaşlarımızın talep ve önerilerini; konusunda uzman personel aracılığıyla iletebildikleri, tüm başvuruların elektronik ortamda kaydedilerek ilgili birimlere yönlendirildiği, takip edilerek hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı yeni bir kamu hizmeti anlayışıdır.

https://www.acikkapi.gov.tr

 

 

İLETİŞİM/ADRES

+90 (262) 303 10 43

+90 (262) 303 10 43

kouiletisimofisi@gmail.com, iletisimofisi@kocaeli.edu.tr

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi

Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezi

41001, İzmit/KOCAELi

BAĞLANTILAR