Page 6 - 8. GÜN (29 Haziran-5 Temmuz)
P. 6

KOÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Kalibre Boru İşbirliğinde

     Kazananlar Belli Oldu

     (KOÜ-BHİ)
     Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Kalibre Boru  bir titizlikle gerçekleştirilen inceleme sonucu kazananları
     AŞ tarafından ortaklaşa düzenlenen “Borudan Otomobile  belirledi. Heykellerde malzeme sınırının bulunmadığı
     Kalibre” isimli heykel yarışması sonuçlanarak, kazananları belli  yarışmaya çok sayıda farklı materyal ve formda eser katıldı.
     oldu.Üniversitemiz ile sanayi işbirliğinde gelinen noktanın  Eserleri; işbirliğinin misyonuna uygunluk, estetik, teknik ve
     teknolojinin ötesine taşınarak, sanat ve sosyal sorumlulukla  içerik açısından farklı kriterlerde değerlendiren jüri adına
     buluşturulduğu projede 35 yaş altı genç yarışmacıların eserleri  konuşan Prof. Dr. Nigar Pösteki, yarışmanın son derece
     sergilendi.                       başarılı geçtiğini, birbirinden değerli eserlerin seçilmesinde
                                 büyük zorluk yaşadıklarını ifade ederken, tüm katılımcılara
     Kalibre Boru AŞ’nin yeni hizmete girecek binasında sergilenecek  teşekkürlerini iletti.
     olan eserler, firmanın ürünleri ve misyonu çerçevesinde, sanatın
     fabrika mekânına estetik katkısını sağlamayı merkeze koyarken,  Yarışmada birinciliği elde eden Süleyman Engin 5.000 TL
     genç sanatçıların desteklenmesine katkıda bulundu.   ödül alırken, ikinciliği elde eden Özgür Mehmet Sakallı 2.500
                                 TL, üçüncü Bahadır Hızol ise 1.500 TL’lik ödülün sahibi oldu.
     Jüri Başkanlığı’nı Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  Mansiyon ödülüne layık görülen Orçun Beslen 1.000 TL’nin
     Nigar Pösteki’nin yaptığı; Dr. Öğr. Üyesi Nevzat Atalay, Dr. Öğr.  sahibi oldu. Yarışma kapsamında verilen ödüllerle genç
     Üyesi H. Yarkın Biçer, Dr. Öğr. Üyesi Hünkar Yılmaz ve Kalibre  sanatçılara önemli bir destekte bulunulurken, üniversitemiz
     Boru temsilcisi Şerif Ünan ile Aslı Ünal’dan oluşan jüri, büyük  ile sanayi arasındaki işbirliğine önemli bir katkı sağlandı.

       1 4
         8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9