Page 4 - 8. GÜN (29 Haziran-5 Temmuz)
P. 4

Teknopark’ın Yeni Binası Hızla Yükseliyor

     (KOÜ-BHİ)
     Kocaeli Üniversitesi’nde, şirketlerin ve girişimcilerin yer alacağı yeni  41.000 Metrekarelik Yeni Bina
     KOÜ Teknopark A.Ş. binasının inşaatı hızla devam ediyor. Üniversite- Teknoloji birimlerinin gelişmesine imkân sağlandığı,
     Sanayi iş birliğine büyük önem veren Kocaeli Üniversitesi’nde yeni  Üniversiteler ve Araştırma Kuruluşlarındaki bilimsel çalışma
     girişimcilere ev sahipliği yapılması hedefleniyor.   sonuçlarının uygulamaya aktarıldığı, Üniversite-Sanayi
                                 İşbirliğinin etkili ve süratli bir şekilde ürüne dönüştürüldüğü
     En büyük ortağı Kocaeli Üniversitesi olan Teknopark A.Ş. Kocaeli  yer olmayı hedefleyen KOÜ Teknopark, bölgenin teknolojik ve
     Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Gebze Ticaret Odası ve Gebze  bilimsel gelişimine daha fazla katkı sağlamak amacıyla büyümeyi
     Organize Sanayi Bölgesi Teknopark A.Ş.’nin de ortaklığıyla hizmet  de sürdürüyor. Bu kapsamda Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde
     veriyor. Yoğun sanayi kollarının bulunduğu yerlerde bu sanayi  bulunan mevcut binanın yanına yeni bir bina kazandırılıyor.
     kollarının güçlendirilmeleri, yenilikçi çalışmalarının desteklenmesi,
     eğitim ve daha etkin çalışma koşulları ile verimliliğinin artırılması ve  Teknopark’ın yeni binasını ziyaret ederek incelemelerde bulunan
     uluslararası yarışma güçlerinin yükseltmesini amaçlıyor. Rektörümüz Prof. Dr. Sadettin Hülagü, inşaat hakkında bilgi
                                 aldı. 41.000 metrekarelik alanda inşa edilen yeni binanın 36.500
     Geçtiğimiz yıl açılan Kuluçka Merkezi ile ‘Girişimcilik ve Teknoloji  metrekaresi kiralanabilecek. 4 blok 5 kat şeklinde tasarlanan
     İşbirliklerini Farklılıklar Yaratarak Geliştirme’ vizyonunu hedef  yeni binada 2160 metrekare kuluçka için kiralanabilir alan,
     belirleyen Teknopark, bugüne kadar ki süreçte yeni inovasyon  1200 metrekare sosyal tesis alanı, 1.000 metre kare restoranla
     fikirlerine imza atarak özgün çalışmaların tasarlanmasına öncülük  kafeterya alanı, 5.000 metrekare kapalı otopark alanı yer alacak.
     etti. Şirketler arası koordinasyonun arttırılmasına yönelik oluşturulan
     yeni kafeterya ile de girişimcilerin düşünmeye, tasarlamaya ve  Bünyesinde var olan şirketlere desteğini her geçen gün arttıran
     üretmeye yönelik fikir alışverişinde bulunabilmesi hedefleniyor. KOÜ Teknopark A.Ş. inşa edilen yeni binasıyla girişimci
                                 ve teknolojik firmalara kapılarını açacak. Teknolojik bilgiyi
                                 ticarileştirmeyi, üretim ve girişimciliği desteklemeyi hedefleyen
                                 KOÜ Teknopark A.Ş. yeni bina inşaatının tamamlanmasıyla
                                 bu hedefine bir adım daha yaklaşacak. Özgün fikirlerin
                                 hayata geçirilmesine olanak sağlayan KOÜ Teknopark, yeni
                                 girişimcilerini bekliyor.


      2
         8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8   9