Page 5 - 8. GÜN (20-26 Temmuz 2018)
P. 5

KOÜ Tıp Fakültesi Dünyanın En İyileri Arasında

    (KOÜ-BHİ)
    Verdiği hizmetlerle ve sahip olduğu imkânlarla bölgemizin ve  Çeyrek Asırlık Tecrübe
    Türkiye’nin önde gelen sağlık merkezlerinden birisi olan Kocaeli  Kocaeli Üniversitesi’nin genç, dinamik ve çeyrek asırlık bir
    Üniversitesi Tıp Fakültesi, verdiği eğitimle de dünyanın sayılı  üniversite olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Utkan, “Aslında
    fakülteleri arasına girdi.                bu tip listelemeler Tıp Fakültesinin ya da birimlerimizin
                                 bu konudaki başarıları anlamını da taşımakta. Özellikle
    Konuyla ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr.  araştırma konusunda ve o araştırmaların makale haline
    Zafer Utkan, University Ranking by Academic Performance  gelmesi, saygınlığı yüksek dergilerde yayınlanıp okunması,
    (URAP) araştırma laboratuvarının düzenlediği sıralamaların  atıfta bulunulması onurlandırıcı bir şey. Bünyesinde
    Türkiye’de ODTÜ  Enformatik Endüstrisi bünyesinde  aidiyet duygusu yüksek olan öğretim üyelerinin mevcut
    yapıldığını, üniversitelerin 61 farklı alana göre listelendiğini ve  olması, öğretim üyesi hareketliliğinin daha az olduğu yani
    değerlendirildiğini açıkladı.              birçok öğretim üyesinin kalıcı olduğu bir fakültedeyiz.
                                 Öğretim üyelerimizin talep ettikleri laboratuvar ve çalışma
    Değerlendirmedeki en önemli maddelerden birinin o alanda  merkezlerini, yönetimlerimizin büyük bir hevesle ve cesaretle
    yayınlanan makale yoğunluğu ve dünya çapında kabul edilebilir  kurma çabası içinde olmaları bu başarıda büyük bir etmen.
    dergilerde makalelerin yayınlanmasının olduğunu söyleyen Prof.  Bu başarıyı, araştırmaları yapan öğretim üyelerinin hala
    Dr. Zafer Utkan, makalelerin bu tip listelemelerde üniversite  heyecanının devam ediyor olmasına bağlıyorum.” şeklinde
    birimlerinin ve fakültelerinin öne çıkmasını kolaylaştırdığını  konuştu.
    belirtti. Utkan, “Listede yer alan 1000 Tıp Fakültesi içerisinde
    ülkemize ait 27 tane Tıp Fakültesi yer alıyor. Kocaeli Üniversitesi  Yakaladıkları başarıyı daha da yukarı çıkarmak için
    Tıp Fakültesi de bunlardan bir tanesidir. Fakültemizin ilk 1000’in  çalışmaya devam edeceklerini vurgulayan Prof. Dr. Zafer
    içerisine girmesi ülkemizdeki Tıp Fakültesi sayılarını da hesap  Utkan, “Listedeki puanımızı artırmak için Tıp Fakültesinde;
    ettiğimizde, oldukça önemli bir başarıdır.” dedi.    Temel Bilimler, Cerrahi Bilimler ve Dahili Bilimlerin hemen
                                 her alanında bu listede yer almamızı sağlayan yayınların,
                                 impakt faktörü daha yüksek yayınlarda yer alması için çaba
                                 sarf ediyor olacağız. Bu makalelerin temelini oluşturan
                                 deneysel ve klinik araştırmaların yapılmasını kolaylaştırıcı
                                 merkezlerinde açılması ve başta ekonomik olarak birçok
                                 yönden desteklenmesi içinde çalışıyoruz.” ifadelerini
                                 kullandı.


                                                      1 3
                                                  8. GÜN
   1   2   3   4   5   6   7   8